/ Hjälp / Söktjänster /

Studiematerial för informationssökning

E-BÖCKER

EBSCO (databaser)

FEEDNAVIGATOR

  • FeedNavigator Help, Campusbibliotek i Mejlans

HELKA (Katalog av bibliotek vid Helsingfors universitet)

IKT-KÖRKORT

INFORMATION SÖKNING

  • Checklist: Hur hittar man vetenskaplig information, Word, PDF, Campusbiblioteket i Vik

ISI Journal citations reports

OVID-DATABASES: BIOSIS, CAB, MEDLINE

PUBMED

REFWORKS -Reference Management Software

RESEARCHGUIDES - Library's information sources from various research fields, expert librarians and help guides

RSS FEEDS

SCIENCEDIRECT

SCIFINDER

SCOPUS

WEB OF SCIENCE

training sessions on the web