/ Hjälp / Söktjänster / Samlingar /

Samlingar i Campusbiblioteket i Vik

Böcker

Helsingfors universitets bibliotek skaffar både tryckta böcker och e-böcker. Du kan söka tryckta böcker och e-böcker via bibliotekets framsida. En del av e-böckerna finns också i BookNavigator, uppdelad i ämnesområde.

Tidskrifter och serier

Mestadelen av de vetenskapliga tidskrifter Helsingfors universitets bibliotek har skaffat är elektroniska tidskrifter.

Du finner tryckta tidskrifter och får tillgång till e-tidskrifter via framsidan.

Campusbibliotekets samlingar omfattar cirka 2 800 periodiska publikationer. Biblioteket köper 770 titlar och ca 2 000 titlar får biblioteket i gåva eller genom byte, av dem sammanlagt 1 800 genom Bytescentralen för vetenskaplig litteratur.

Kurslitteratur

I kursbokssamlingen finns böcker som ingår i kursfordringarna för examina som kan avläggas i Campus Vik. Böcker skaffas efter behov, du kan göra anskaffningsförslag här.

Kurslitteratur fås till hemlån. Kurslitteraturen finns i hyllorna framför informationsdisken på 2 vån. Kurslitteratur med kortlånetid finns bredvid de egentliga låneexemplaren på 2 vån.

Böcker

Böckerna i bibliotekets allmänna samling, dvs. monografier, finns på 4 vån och uppställningen i hyllorna följer klassifikationssystemet UDK.

Böckerna anskaffas eller doneras till biblioteket.

Lärdomsprov

Lärdomsprov (pro gradu-avhandlingar, avhandlingar som ingår i de fördjupade ämnesstudierna) från fakulteterna på Campus Vik fogas till bibliotekets samlingar enligt institutionernas beslut. Av vissa lärdomsprov har biblioteket endast sammandrag. Lärdomsproven finns på 4 våningen.

Doktorsavhandlingarna finns i samlingarna antingen som självständiga verk (monografier) eller ingår i periodika. Se också tjänsten E-thesis nedan.

Utländska doktorsavhandlingar

Utländska doktorsavhandlingar, närmast från de nordiska länderna, som ansluter till ämnesområdena på Campus Vik finns på 4 vån. Doktorsavhandlingar finns också bland periodika (Hb Sarjat) och böcker (Hb Kirjat). I databasen Helka är det möjligt att kontrollera om en avhandling finns i biblioteket.

Specialsamlingar

Campusbibliotekets specialsamlingar innehåller äldre inhemsk och utländsk litteratur. Alla böcker har inte katalogiserats; ej hemlån.

För ytterligare information kontakta den ämnesområdesansvariga vid biblioteket.

Digitala samlingen

I det digitala arkivet HELDA finns vetenskaplig litteratur, tidskriftsartiklar, rapporter, bokkapitel m.m. som producerats vid institutionerna på Campus Vik.

Tjänsten E-thesis innehåller e-publikationer från Campus Vik; doktorsavhandlingar och i viss utsträckning pro gradu-avhandlingar och avhandlingar som ingår i de fördjupade ämnesstudierna.

E-boksamlingen omfattar tusentals e-böcker från bibliotekets ämnesområden.

Referenslitteratur

Referenslitteraturen finns i hyllorna på 2 våningen bakom kurslitteraturen. Referenslitteraturen är märkt med rött på bokryggen. Ej hemlån.

Tidskrifter

Tidskrifterna är publikationer som utkommer regelbundet och innehåller artiklar inom ett visst ämnesområde. Campusbibliotekets tidskriftssamling består av ett urval som föreslagits av användarna; målet är att de viktigaste vetenskapliga publikationerna inom varje område ska finnas i biblioteket.

Serier

Seriepublikationer eller bokserier utkommer oregelbundet och innehåller självständiga verk som utgivaren ger ut under en serietitel, t.ex. Methods in enzymology.

Seriepublikationerna kan innehålla översiktsartiklar, konferensföredrag eller enstaka doktorsavhandlingar. I databasen Helka finns information om seriens huvudtitel och ofta också uppgifter om de enskilda delarna i serien.

Placering av periodica i biblioteket

  • Vid ”Uudet lehdet – Nya tidskrifter” 3 våningen finns de senaste numren av ett urval av tidskrifter.
  • Tidskrifter och serier fr.o.m. 1995 finns på tredje våningen i alfabetisk ordning enligt första ordet i titeln.
  • Tidskrifter och serier fram till 1994 finns på 1 vån (bottenvåningen). De är ordnade i alfabetisk ordning enligt första ordet i titeln.

Du kan kontrollera i databasen HELKA om en tidskrift eller serie finns i samlingarna. Tidskrifter lånas inte ut. Lånetiden för publikationer som ingår i serier är 28 dygn.