/ Hjälp / Söktjänster / Samlingar /

Placering av samlingar i Campusbiblioteket i Vik

Kursböcker

i databasen Helka

Böcker, uppdelade i UDK-klassificering enligt ämnesområde

 i databasen Helka

Referenslitteratur

i databasen Helka

Lärdomsprov

i databasen Helka

Tidskrifter och serier

i databasen Helka Hb Lehdet och Hb Sarjat:

  • tidskrifter och serier fr.o.m. 1995: 3. våningen
  • tidskrifter och serier t.o.m. till 1994 finns på 1. våningen (bottenvåningen).

FAO-samlingen

Food and Agriculture Organization of the United Nations

i databasen Helka

  •   Hb FAO, FAO:s tidskrifter och serier.

FAO:s böcker är placerade i Hb Kirjat samlingen: 4. våningen

Tilläggsuppgifter

Bibliotekets