/ Hjälp / Söktjänster / Samlingar /

Samlingar i Campusbiblioteket i Gumtäkt

E-resurser

Man kan göra sökningar från Helsingfors universitets biblioteks tryckta och elektroniska böcker, tidningar, serieutgåvor och databaser under Sök biblioteksresurser.

E-böcker i fysik, geologi, kemi, geografi, matematik och astronomi hittas även med hjälp av BookNavigator.

E-tidningar och -böcker kan läsas i biblioteket från bibliotekskioskerna. Fjärråtkomst är möjlig med Helsingfors universitets användarnamn.

Tryckta samlingar

Gumtäkts Campusbiblioteks samlingar omfattar vetenskapsområdena fysik, geovetenskap, atmosfärvetenskap, kemi, geografi, matematik, datavetenskap, statistik och astronomi.

Böcker och serier

I HELKA t. ex. datavetenskap Signum: Hs 004

Allt material - böcker (klassifikationsschema) och serier - som lånas ut finns i bibliotekets första våning. Lånetiden är 28 dygn - kursböckernas lånetid är 14 dygn -  och boken kan förnyas 50 gånger, kursböcker 12 gånger.

Kursböcker

I HELKA Signum: Hs Kurssikirjat

Kurslitteratur som nämns i matematisk-naturvetenskapliga fakultetens examensfordringar finns i första våningen.

Lånetiden för kurslitteratur är 14 dygn. Ett lån kan förlängas 12 gånger.

Uppslagsverk och handböcker

Ordböcker och uppslagsverk samt referenslitteratur, tabeller och nomenklaturer som huvudsakligen behandlar ämnesområdena fysik, kemi, geologi, geografi, matematik och datavetenskap finns på andra våningen.

Referensexemplar av kursböcker finns i andra våningen.

Uppslagsverk lånas inte ut.

Tidskrifter

Största delen av de vetenskapliga tidskrifterna hittas i elektroniskt format under Sök biblioteksresurser.

Tidskrifter finns på andra våningen. De olika vetenskapsområdenas tidskrifter har alfabetiserats i en serie. 

Tidskrifter lånas inte ut.

Lärdomsprov

De tryckta avhandlingarna och publikationerna som producerats vid HU finns i campusbiblioteken. E-thesis-databasen innehåller elektroniska avhandlingar och publikationer.

Lärdomsproven finns i bibliotekets andra våning.

Pro gradu-avhandlingar och licentiatavhandlingar lånas inte ut.

Doktorsavhandlingar finns till hemlån.

Fysik

I HELKA t. ex. Signum: Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGG)

Pro gradu-avhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGA) - astronomi
 • Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGF) - fysik
 • Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGG) - geofysik
 • Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGM) - meteorologi
 • Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGO) - lärare
 • Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGT) - teoretisk fysik

Laudaturavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET FYS (SGTL)

Licentiatavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET FYS LISENSIAATINTYÖT (SL)

Doktorsavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET FYS VÄITÖSKIRJAT (SD)

Gamla avhandlingar och manuskript från den slutna samlingen utlånas ej.

Geologi

I HELKA t. ex. Signum: Hs OPINNÄYTTEET GEOL

Pro gradu-avhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET GEOL (PAL) - geologi och paleontologi
 • Hs OPINNÄYTTEET GEOL (MIN) - geologi och minearologi

Licentiatavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET GEOL LISENSIAATINTYÖT

Doktorsavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET GEOL VÄITÖSKIRJAT

Kemi

Pro gradu- och licenciatavhandlingar i kemi är i huvudsak belägna på laboratiorerna. Gradun har skickats till biblioteket systematiskt från början av år 2007.

I HELKA t. ex. Signum: Hs OPINNÄYTTEET KEM

Pro gradu- och  licentiatavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET KEM

Doktorsavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET KEM VÄITÖSKIRJAT

Geografi

I HELKA Signum: Hs OPINNÄYTTEET MAA

Pro gradu-avhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET MAA
 • Okatalogiserade arbeten gjorda före 1960 finns i den slutna samlingen.

Doktorsavhandlingar finns i olika serier (t. ex. Fennia). Vissa finns även som monografier.

Matematik

I HELKA t. ex. Signum: Hs OPINNÄYTTEET MAT

Pro gradu-avhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET MAT PRO GRADUT
 • katalogiserade från 2004

Licentiatavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET MAT LISENSIAATINTYÖT

Doktorsavhandlingar

 • Hs OPINNÄYTTEET MAT VÄITÖSKIRJAT

Datavetenskap

I HELKA t. ex. Signum: Hs OPINNÄYTTEET TIET

Pro gradu- och licentiatavhandlingar (Serie C)

 • Hs OPINNÄYTTEET TIET - från 1998-
 • Hs G109 OPINNÄYTTEET TIET -1997 i den slutna samlingen

Från 2013 pro gradu-avhandlingar finns endast i e-version i HELDA

Doktorsavhandlingar (Serie A)

 • Hs OPINNÄYTTEET TIET VÄITÖSKIRJAT