/ Hjälp / Söktjänster /

Samlingar

Samlingar i Campusbiblioteket i Centrum

Huvudbiblioteket i Kajsahuset betjänar de humanistiska, juridiska, teologiska, beteende- och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena.

Samlingar i Campusbiblioteket i Gumtäkt

Samlingarna i Campusbiblioteket i Gumtäkt omfattar vetenskapsområdena fysik, geovetenskap, atmosfärvetenskap, kemi, geografi, matematik, datavetenskap, statistik och astronomi.

Tryckta samlingar i Campusbiblioteket i Vik

Följande vetenskapsområden finns representerade i Campusbibilioteket i Vik: agrikultur- och forstvetenskaper, bio- och miljövetenskaper, farmaci och veterinärmedicin.