/ Hjälp / Söktjänster /

Hur söker man information

När du vill hitta en bok, tidskrift eller annan publikation

Sök

Helsingfors universitets biblioteks tryckta samlingar finns på flera verksamhetsställen.

Kom ihåg att kontrollera i databasen Helka var det tryckta materialet du behöver finns innan du går till biblioteket.

När du söker information om ett visst ämne

Planera sökningen

Om vilket ämne, ur vilket perspektiv och på vilket språk söker du information

 • Sökord, synonymer och motsvarigheter på andra språk
 • Ta hjälp av ämnesordsregister, t.ex. ALLÄRS, och ordböcker, t.ex. MOT
 • Du kan också försöka komma på sökord med hjälp av en tankekarta (se exempel)
 • För vilket ändamål behöver du informationen?
 • Räcker det med en källa?
 • Vill du göra en omfattande kartläggning av publikationer som behandlar ämnet?
 • I vilken typ av publikationer finns informationen (böcker, tidskrifter, undersökningar, uppslagsverk osv.)?

Genomför sökningen

 • Välj de kanaler i vilka du kan hitta de publikationer du behöver
 • HU:s informationskällor
 • Sök
 • Notera hur man kan begränsa eller utvidga sökresultatet i det söksystem som du använder (t.ex. trunkering och kombinering av sökord)

I studiematerialet för IKT-körkortet finns allmän information om sökteknik.

Anvisningar om hur man använder databasen Helka.