/ Hjälp / Söktjänster / E-resurser /

Användarvillkor för e-resurserna

Om du har behörighet till Helsingfors universitets datanät eller är en lokal kund i universitetsbiblioteket har du rätt att använda Helsingfors universitets biblioteks e-publikationer och databaser samt skyldighet att följa användarvillkoren. Användarvillkoren för resurserna anges i licensavtalen. Brott mot användarvillkoren kan leda till att alla användare vid Helsingfors universitet förlorar rättigheten till resursen.

Du får

  • bläddra och söka i resurserna
  • i rimliga mängder kopiera, skriva ut och spara sökresultat och enskilda artiklar som du använder i dina studier, din undervisning eller din forskning
  • överlåta enskilda artiklar för personligt bruk åt någon annan, med syfte att främja den vetenskapliga kommunikationen
  • använda resurserna som elektroniskt kursmaterial i undervisningen vid Helsingfors universitet genom att länka till dem

Du får inte

  • använda resurserna eller delar av dem för kommersiella ändamål
  • sprida, sälja eller göra ändringar i materialet eller skapa härledda verk utgående från det
  • använda programvara som systematiskt laddar ner resurserna