/ Hjälp / Söktjänster / E-resurser /

Användarvillkor för e-böckerna

Om du har behörighet till Helsingfors universitets datanät eller är en lokal kund i universitetsbiblioteket har du rätt att använda Helsingfors universitets biblioteks e-böcker och skyldighet att följa användarvillkoren. Användarvillkoren för e-böckerna anges i licensavtalen. Brott mot användarvillkoren kan leda till att alla användare vid Helsingfors universitet förlorar rättigheten till resursen.

Du får

  • bläddra bland e-böckerna och göra sökningar
  • skriva ut eller spara rimliga delar av en e-bok (vanligtvis 5–10 %) för dina studier, din undervisning eller din forskning
  • överlåta enskilda delar av en e-bok åt någon annan för personligt bruk, med syfte att främja den vetenskapliga kommunikationen
  • använda e-böcker eller delar av dem som elektroniskt kursmaterial i undervisningen vid Helsingfors universitet genom att länka till dem

Du får inte

  • använda e-böcker eller delar av dem för kommersiella ändamål
  • sprida, sälja eller göra ändringar i e-böckerna eller skapa härledda verk utgående från dem
  • använda programvara som systematiskt laddar ner resurserna