/ Hjälp / Söktjänster /

E-resurser

E-resursernas användarrättigheter och användningsmöjligheter

Licenserna för bibliotekets e-resurser (databaser, e-tidskrifter, e-böcker m.m.) omfattar vanligen bara universitetets studenter och personal. Därför kan man inte använda e-resurserna på datorer som inte är kopplade till universitetets nät, om man inte använder fjärranslutning.

Universitetets studenter och personal kan logga in på universitetets nät på distans med sina användarnamn. Mer information om fjärranslutning hittar du via navigeringen.

De flesta e-resurserna är fritt tillgängliga i bibliotekets lokaler. Externa kunder som har sin egen dator med sig till biblioteket kan få ett tillfälligt användarnamn vid disken, så att de kommer åt resurserna. Vid bibliotekets olika filialer finns det också bibliotekskiosker där man kommer åt e-resurserna utan universitetets användarnamn.

E-resursernas användarvillkor

E-resurserna får användas på vissa villkor. Användarvillkoren för de olika resurserna varierar.

Det är vanligen tillåtet att i rimliga mängder skriva ut och spara sökresultat eller delar av materialet för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ofta får man också via e-post, post eller fax skicka en kopia till en annan person för eget bruk. 

Det är förbjudet att använda materialet eller delar av det för kommersiella ändamål eller använda programvara som automatiskt söker igenom resurserna. Mer information om e-resursernas användarvillkor hittar du via navigeringen.

Att söka e-resurser

Man kan söka bibliotekets e-resurser (databaser, e-tidningar, e-böcker osv.) i samma tjänster som bibliotekets tryckta samlingar. Man kan söka alla e-resurser på bibliotekets söksida. Elektroniska artiklar lönar det sig ändå att söka efter på andra sätt.

Krav på utrustning och program

Bibliotekets e-resurser kan användas med de vanligaste apparaterna och webbläsarna. Information om tekniska krav hittas vanligen på de olika tjänsternas sidor. För att kunna läsa e-tidskrifter och e-artiklar, som ofta är i pdf, behöver man ett läsprogram. 

Information om vilka program som behövs för att läsa e-böcker på olika enheter och hur man laddar ner dem finns i bibliotekets e-boksguide (på finska)