/ Hjälp / Söktjänster /

BrowZine - Bläddra i e-tidskrifter

Bild: BrowZine med logo

BrowZine - bläddra i e-tidskifter

Vad är BrowZine?

BrowZine är ett användargränssnitt för att bläddra i e-tidskrifter som Helsingfors universitet prenumererar på, en virtuell tidskriftshylla. 

Med BrowZine kan du bläddra i bibliotekets e-tidskrifter enligt ämnesområde. Du kan söka önskad tidskrift med dess namn, bläddra i dess innehåll och enkelt dela en referens med studerande.

Varför välja BrowZine istället för Helka för informationssökning?

I BrowZine kan du bläddra i tidskrifter enligt ämnesområde. Du kan enkelt bläddra i olika tidskrifter inom ditt vetenskapsområde på samma gång. I användargränssnittet för BrowZine visas tidskrifterna visuellt.

Tidskrifter som ingår i BrowZine  

Syns alla digitala tidskrifter som Helsingfors universitet har tillgång till i BrowZine?

I BrowZine-tjänsten kan du bläddra i alla digitala tidskrifter som Helsingfors universitet har tillgång till.

Syns även tryckta tidskrifter som finns på biblioteket i BrowZine?

Nej.  I BrowZine ingår endast e-tidskrifter. Tryckta tidskrifter finns i Helka, där du även kan söka e-tidskrifter.

Finns Open Access-tidskrifter i BrowZine?

I BrowZine ingår även Open Access-tidskrifter. 

Har jag alltid tillgång till hela artikelns text i BrowZine eller innehåller tjänsten även enbart sammandrag av artiklar?

Inte alltid. Om tillgången till tidskriften exempelvis i licensavtalet är begränsad så att användarna har tillgång endast till nummer som är äldre än ett år, har du inte tillgång till de senaste numren från det senaste året. 

Tillgången till tidskriften beror alltid på villkoren för bibliotekets giltiga licens.

Varför kan jag inte öppna de senaste artiklarna i tidskriften?

Bibliotekets prenumeration på tidskriften har upphört. Du har endast tillgång till de tidigare årgångarna som ingått i prenumerationen.

Kan jag söka artiklar i BrowZine?

Artikelsökning ingår inte i BrowZine. Du kan söka artiklar i Helka.

Varför för en sökning i BrowZine mig ibland till Helka?

Om du söker en tidskrift som utkommit före 2005 flyttas du automatiskt till Helka. Även i det fallet att biblioteket inte prenumererar på tidskriften du söker flyttas sökningen till Helka.

Funktioner i BrowZine 

Varför bör jag skapa ett konto i BrowZine?

Genom att skapa användarkoder för tjänsten får du tillgång till en egen elektronisk bokhylla, där du kan lägga till dina favorittidskrifter och spara artiklar. Med användarkoderna kan du även synkronisera din e-hylla med dina olika apparater, alltså även använda e-hyllan mobilt.

Kan jag prenumerera på meddelanden från BrowZine?

Du kan beställa ett meddelande om att det finns ett nytt nummer av en tidskrift i din bokhylla.

Hur skiljer sig My Bookshelf och My Articles från varandra?

I My Bookshelf sparas dina favorittidskrifter, i My Articles dina favoritartiklar.

Hur många tidskrifter kan jag lägga till i min egen hylla?

Du kan lägga till totalt 64 tidskrifter i fyra olika kategorier.

Kan jag ladda ner eller spara artiklar jag hittat i BrowZine på min egen dator, surfplatta eller smarttelefon?

Du kan spara artiklar på din egen dator, surfplatta eller smarttelefon i pdf-format.

Distansanvändning av BrowZine

Kan jag använda BrowZine på distans?

BrowZine kan användas på distans med Helsingfors universitets användarkoder (via Helka) eller VPN. Om du vill logga in i BrowZine, se nästa punkt.

Kan jag använda BrowZine även utanför universitetets nät? Kan jag skicka en länk jag hittat till någon utanför organisationen?

Det går att använda BrowZine på distans med Helsingfors universitets användarkoder. Utan användarkoder går det att öppna referensuppgifterna för artikeln.

Har jag tillgång till alla bibliotekets tidskrifter i mobilappen för BrowZine?

I mobilappen ingår samma tidskrifter som i desktopversionen.

Var kan jag ladda ner mobilappen för BrowZine?

BrowZine-appen kan laddas ner gratis i Google Play och AppStore.

Mer information

BrowZines egen Knowledge base och FAQ.

Om problem uppstår kan du kontakta e-library@helsinki.fi