/ Hjälp / Söktjänster /

Bibliotekets söktjänster

Sökning på webbplatser

Sökfunktionen på bibliotekets webbplats fungerar med nyckelord.

Ett eller två ord ur titeln och författarens efternamn räcker vanligen för att ge träffar. Till exempel sökordet ”matematik” ger i egenskap av allmän term många träffar, men i kombination med författarens namn ”matematik raikunen” är de två första träffarna sannolikt de titlar som söks. 

Sökningens omfattning

Sökfunktionen omfattar för närvarande referenser i följande databaser:

  • Helka är Helka-bibliotekens gemensamma samlingskatalog och lånesystem. Helkas  adress är http://helsinki.fi/helka Helka innehåller referenseruppgifter för över 3,2 miljoner publikationer, bl.a. böcker, tidskrifter, skriftserier, examensarbeten och multimedia. Största delen av materialet i Helka är tryckta material, men Helka innehåller också länkar till elektroniska resurser.
  • Helda är Helsingfors universitets digitala arkivI arkivet lagras fulltextversioner av material som producerats vid universitetet, t.ex. forskningsartiklar, enheternas skriftserier, fakulteternas läromedel, forskningsmaterial som producerats vid institutionerna och examensarbeten. I Helda finns också artiklar som finns i andra arkiv.

Andra anvisningar

Sökningen kan inte begränsas till ett visst sökfält, utan de givna sökorden söks alltid i alla fält. Sökresultatens viktighetsordning beror bl.a. på den vikt som olika fält har tilldelats. Om t.ex. ett sökord finns i en boktitel är det viktigare än om det påträffas i ett sammandrag. 

  • Sökorden kombineras automatiskt med operatorn AND, dvs. sökningen ”forska skriva” är det samma som ”forska AND skriva”.
  • Man kan söka med operatorn OR. T.ex. ”forska OR skriva”
  • Använd asterisk (*) för att utesluta bokstäver eller ändelser genom trunkering. T.ex. ”tutki*” ger träffar på ord som börjar med bokstäverna tutki.
  • Du kan söka en fras med hjälp av citationstecken. T.ex. ”europeiska unionen”.

Bläddra i informationskällor

För djupare eller systematisk informationssökning inom ett visst ämnesområde lönar det sig att använda specialiserade databaser. Du kan bläddra i databaser för olika vetenskapsgrenar på bibliotekets webbplats. 

Databasen HELKA

Kursböcker och andra böcker som biblioteket har anskaffat finns beskrivna i biblioteksdatabasen Helka. I Helka kan du hantera dina kunduppgifter, reservera böcker och betala avgifter. 

I HELKA finns också böcker och andra medier som andra än HELKA-biblioteken har förvärvat.

Regler för användningen av e-resurser

Fjärråtkomst till e-resurser

HELDA Helsingfors universitets digitala arkiv

I HELDA lagras fulltextversioner av material som producerats vid universitetet, t.ex. forskningsartiklar, enheternas publikationsserier, fakulteternas läromedel och forskningsmaterial som producerats vid institutionerna. Arkivet ansvarar för förvaringen av materialet som får en permanent webbadress. Ytterligare upplysningar i HELDA.