/ Hjälp /

Söktjänster

Sök och finn

Var lönar det sig att börja?

Du kan använda många olika söktjänster för att söka i bibliotekets tryckta och elektroniska material.

För olika typer av material lönar det sig att använda olika söktjänster. 

Vad letar du efter? 

Var lönar det sig att söka?

  • böcker och e-böcker, även kursböcker
  • e-böcker, e-kursböcker

Sökning på webplats

Helka

BookNavigator

  • artiklar, e-artiklar

Google Scholar

Helka

Bläddra englit vetenskapsgren

  • e-ordböcker och e-uppslagsverk
  • tryckta ordböcker och uppslagsverk

Bläddra englit vetenskapsgren

BookNavigator

Helka 

  • tidskrifter och e-tidskrifter
  • e-tidskrifter

Sökning på webplats

Helka

BrowZine

  • examensarbeten och e-examensarbeten *)
  • e-examensarbeten (HU)

Helka

Sökning på webplats 

E-thesis

  • databaser och andra informationssöknings-resurser

Sökning på webplats 

Bläddra englit vetenskapsgren

Anvisningar och utbildning

Anvisningar för hur du söker olika typer av material finns på sidan med sökanvisningar och i Research Guide.

Du kan också delta i informationssökningskurser.