/ Hjälp /

Referenshantering

Du kan använda dig av olika referenshanteringsprogram när du skapar referenser och källförteckningar. Det finns både avgiftsbelagda och avgiftsfria program.

Helsingfors universitet har följande referenshanteringsprogram:

RefWorks

Helsingfors universitets har skaffat tillgång till RefWorks som omfattar alla anställda, studerande och före detta studerande (alumner). Både de anställda och de studerande kan använda RefWorks på universitetets datorer och på sina hemdatorer.

EndNote

EndNote är tillgängligt på universitetets datorer för de anställdas och de studerandes bruk (installering: Start > All programs > HY > Software portal). De anställda och studerande kan också använda EndNote på sina hemdatorer. Installationsmedia för programmet finns hos programdistributionen.

Zotero

Zotero är ett gratisprogram som vem som helst kan ladda ner. Programmet är ett tillägg till webbläsaren Firefox. Det finns också en fristående (stand-alone) version av programmet.

Anvisningar för att ladda ner Zotero 

Mendeley

Mendeley är ett kombinerat referenshanteringsprogram och ett forskningsrelaterat nätverksprogram. Programmet  är gratis och fungerar på PC, Mac och Linux.