/ Hjälp / Open Access /

Parallell arkivering

Helsingfors universitet förutsätter att forskarna vid universitetet arkiverar sina publicerade forskningsartiklar parallellt i universitetets öppna arkiv Helda. Arkiveringen sker via forskningsdatabasen Tuhat.

Flera forskningsfinansiärer kräver också att publicerade artiklar arkiveras parallellt i ett öppet publikationsarkiv. På webbplatsen Sherpa/Juliet kan du kontrollera hur finansiärerna förhåller sig till parallell arkivering. Öppna publikationsarkiv listas i databasen OpenDOAR.

Forskarna vid UH kan finna mer information på engelska eller på finska i Open Access guide.

Vem omfattas av skyldigheten att arkivera parallellt? 

Alla som forskar vid Helsingfors universitet måste arkivera sina publikationer parallellt enligt principerna för Open Access. Alla referentgranskade forskningspublikationer som godkänts för publicering ska sparas av forskaren i universitetets öppna arkiv Helda.

Vilka publikationer gäller skyldigheten att arkivera parallellt?

Med forskningsartiklar avses enskilda artiklar som har godkänts för publicering i en vetenskaplig tidskrift, seriepublikation eller konferenspublikation. Arkiveringsplikten gäller inte monografier. När det gäller artiklar som publiceras i samlingsverk ska möjligheterna till Open Access-arkivering kontrolleras med förlaget.