/ Hjälp / Open Access /

Forskningsdatas öppenhet

Tillgängliga forskningsdata

Många forskningsfinansiärer förutsätter att forskningsdata görs så fritt tillgängliga som möjligt efter att forskningen slutförts. Information om vilka finansiärer som kräver att data är fritt tillgängliga finns i tjänsten Sherpa/Juliet.

Forskningsmaterial kan ha olika offentlighetsgrad, från fri tillgänglighet till material vars tillgänglighet begränsas av licenser eller avtal. En forskare kan själv ange sina datas offentlighetsgrad och vem som har behörighet till informationen, med vissa lagstadgade begränsningar.

Dataarkiv och tjänster

På webbplatsen Zenodo kan du söka, dela och spara forskningsdata och program.
I den europeiska infrastrukturen för öppen publicering EUDAT kan du söka, dela och spara forskningsdata.
OpenDOAR
listar öppna dataarkiv enligt organisation och vetenskapsområde.
Det samhällsvetenskapliga dataarkivet
bevarar och distribuerar inhemskt och utländskt forskningsmaterial.
Helsingfors universitets digitala arkiv Helda innehåller Helsingfors universitets forskares forskningsdata.
I FIN-CLARINs Kielipankki kan du söka och dela språkmaterial.
Tjänster med anknytning till hantering av forskningsdata
(CSC – IT-centret för vetenskap)

Läs mer: Avoimen tieteen käsikirja