/ Hjälp /

Open Access

oa-pieni.jpg

Publikationer, öppna arkiv och forskningsmaterial

Open Access-publikationer är verk som du fritt och avgiftsfritt kan läsa, kopiera, skriva ut, länka till och använda på nätet. Du kan se till att din publikation är öppet tillgänglig genom att publicera den i en Open Access-tidskrift, eller genom att betala en avgift för att tillgängliggöra den om det är fråga om en enskild artikel i en avgiftsbelagd tidskrift.

Dokument som har sparats i det öppna publikationsarkivet kan fritt läsas på nätet, laddas ner och skrivas ut. Vetenskapliga artiklar och annat material kan sparas i forskningsorganisationens publikationsarkiv eller i ett vetenskapsspecifikt arkiv.

Organisationer som publicerar och finansierar forskning förutsätter allt oftare att både publikationerna och forskningens bakgrundsmaterial ska vara så fritt tillgängliga som möjligt efter att forskningen slutförts. Mer information i forskarens Open Access Guide (på engelska).

Open access-publikationer

Publikationskatalogen DOAJ har en omfattande lista på Open Access-publikationer. Om du vill ta reda på vilka OA-publikationer som är tillförlitliga och håller hög kvalitet kan du förutom DOAJ ta hjälp av kvalitetsklassificeringen på webbplatsen Publikationsforum eller impact factor-listorna på webbplatsen Web of Science.

Finansiärernas krav

Många forskningsfinansiärer förutsätter att resultaten publiceras i enlighet med principerna för Open Access. På webbplatsen Sherpa/Juliet kan du kontrollera hur finansiärerna förhåller sig till Open Access-publicering.

Biblioteket ger mer information. E-post: openaccess-info [at] helsinki.fi