/ Hjälp /

Nya publikationer

FeedNavigator är en öppen och avgiftsfri nyhetsbevakningstjänst som inte kräver registrering. Med FeedNavigator kan du följa nya artiklar i tidskrifter inom hälsovårdssektorn och naturvetenskaperna, läsa valda bloggar och nyheter inom området och snabbt få information om de publikationer som forskarna vid Helsingfors universitet publicerar. 

Användaren kan skräddarsy nyhetsbevakningstjänsten efter eget intresse i MyFeed och spara artiklar i en egen mapp eller överföra dem till ett referenshanteringsverktyg. Tack vare länkservern SFX kan man kontrollera om materialet finns tillgängligt på webben eller i bibliotekets samlingar. I tjänsten ingår också en Bookmark-funktion som överför referenser till olika social bookmarking-tjänster (bl.a. Delicious, Digg och Facebook).

FeedNavigator har producerats i Campusbiblioteket i Mejlans och ingår bland de innehåll man kan välja i webbtjänsten MyTerkko.