/ Hjälp / Hantering av forskningsdata /

Materialhanteringsplanen

I materialhanteringsplanen beskrivs hur man skaffar forskningsmaterial, hur materialet används och förvaras under forskningsprojektet och hur man möjliggör fortsatt användning av materialet efter projektet.

Om man planerar materialhanteringen går forskningen smidigare och samarbetet inom forskningsgruppen fungerar bättre. Materialhanteringsplanen utgör också ofta ett villkor för finansiering. Bland annat Finlands Akademi och Tekes förutsätter att en plan för hanteringen av forskningsdata görs upp som en del av forskningsplanen. DMPTuuli kan användas när man skriver materialhanteringsplanen.

Läs mer: Det samhällsvetenskapliga dataarkivet - Aineistonhallintasuunnitelma