/ Hjälp /

Hantering av forskningsdata

Hantering av forskningsmaterial

Med hantering av forskningsmaterial avses att forskningsdata och den beskrivande informationen (metadata) skapas och arkiveras på ett sådant sätt att materialet förblir användbart och tillförlitligt och att datasekretessen och datasäkerheten säkerställs under materialets hela livscykel. 

Hanteringen av forskningsmaterial ska beaktas under hela forskningsprocessen. En god hantering underlättar samarbetet i forskningsgruppen, sparar tid och gör det möjligt att använda materialet i fortsättningen. Många forskningsfinansiärer kräver planmässig hantering av forskningsmaterial.

Helsingfors Universitets forskningsdatapolicy beskriver principer på universitets nivå av insamling, lagring, användning och hantering av forskningsdata.

Kontakt och mer information:

datasupport [at] helsinki.fi
Telefonnummer: 02941-23000 (september)