/ Hjälp / Forskningens synlighet / Var lönar det sig att publicera? /

Publikationsfora

Publikationsforums betydelse och användning

Varför ska forskare intressera sig för Publikationsforum? 

En forskare måste känna till vilka av vetenskapsområdets publiceringskanaler som håller hög kvalitet. I synnerhet inom områden där referensdatabaserna är bristfälliga och där Impact Factor inte ger en bild av publikationernas kvalitet är det bra att förlita sig mer på Publikationsforum i evalueringen av publiceringskanaler.

Publikationsforum kan också användas av forskningsorganisationer, t.ex. om man vill jämföra sin egen organisation med andra motsvarande (nationellt och internationellt). Klassificeringarna i Publikationsforum ger också en uppfattning om organisationens enheters publiceringsprofiler och de kan utnyttjas för att utveckla interna finansieringsmodeller.

Det är viktigt att vara medveten om att man med hjälp av Publikationsforum kan utvärdera främst kvaliteten vid stora enheter, t.ex. på forskningsorganisations- eller disciplinnivå. Om man vill bedöma en enskild forskares akademiska kompetens ska man utvärdera hans eller hennes publikationer.

Publikationsforums bakgrund

Målet för det inhemska projektet Publikationsforum har varit att skapa en kvalitetsklassificering för vetenskapliga tidskrifter, konferens- och bokserier och bokförlag, dvs. de vetenskapliga publiceringskanalerna. Klassificeringen omfattar alla discipliner, och den har gjorts av medlemmarna i 23 vetenskapsspecifika expertpaneler. Projektets ledningsgrupp valde panelmedlemmarna utgående från universitetens, de statliga forskningsinstitutens, vetenskapliga föreningars och vetenskapsakademiers förslag i oktober 2010.