/ Hjälp / Forskningens synlighet /

Var lönar det sig att publicera?

Impact Factors (IF), som också kallas genomslagsfaktorer, är statistik som hör samman med databasen Web of Science och som administreras av Thomson Reuters Journal Citation Reports® (JCR®). Det är databasens metod för att beräkna tidskrifternas popularitet och anseende.

Hur Impact Factorn räknas ut

Impact Factorn baserar sig på antalet hänvisningar till tidskrifter i databasen Web of Science (= artiklar i tidskrifterna) i andra tidskrifter (= artiklar i tidskrifterna) i databasen under en viss tidsperiod. Man kan räkna ut Impact Factorn för t.ex. en period på två eller fem år. Man ska inte använda Impact Factor som enda verktyg för att bedöma en tidskrifts kvalitet och genomslagskraft.

Läs mer: Eugene Garfields The Thomson Reuters Impact Factor 

Publikationsforum

Publikationsforum är en kvalitetsklassificering för vetenskapliga tidskrifter, konferens- och bokserier och bokförlag. Klassificeringen av tidskrifter och serier har tre nivåer: 1 = grundnivå; 2 = ledande nivå: 3 = högsta nivå. För bokförlag används nivå 1 och 2.

Kvalitetsklassificeringen ses över med tre års mellanrum (följande gång 2014). Nya vetenskapliga tidskrifter kan årligen läggas till på nivå 1.

Läs mer om Publikationsforum