/ Hjälp / Forskningens synlighet /

Universitetsrankningar

Vad är en universitetsrankning?

Universitetsrankningar började förekomma i början av 2000-talet, när man blev intresserad av att jämföra universiteten på en global nivå. Olika rankningslistor betonar olika saker, och Helsingfors universitet har nått varierande placeringar på de olika listorna. Universitetsrankningar har publicerats sedan 2003. Shanghailistan var den första.

Rankningslistor

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) — Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Shanghailistan betonar erhållna Nobelpris och artiklar som publicerats i tidskrifterna Nature och Science.

Andra kända rankningslistor är: 

Times Higher Education (2004-)

Times Higher Education betonar antalet citeringar, men forskningens och undervisningens anseende har också betydelse.

QS World University Rankings (2010-)

QS lägger vikt vid bl.a. andelen internationella studenter och forskare. Hänvisningarna i databasen Scopus betonas också starkt.

Taiwan Ranking (2007-)

Taiwan betonar publikationernas synlighet och bl.a. H-indexet för en tvåårsperiod är mycket viktigt. Det är en fördel för universitet som specialiserar sig på naturvetenskaper och medicin, där publikationerna snabbt samlar på sig citeringar.

SCImago /Scopus (2009-)

CWTS Leiden Ranking (2008-)