/ Hjälp / Forskningens synlighet /

ORCID

Den internationella forskar-id ORCID

  • Din egen forskaridentifikation skapar du på adressen orcid.org.
  • Helsingfors universitet förutsätter att forskarna skaffar en ORCID-kod och sätter in den i sin profil i Tuhat och börjar använda den i sina vetenskapliga och andra publikationer.
  • Om du redan har ORCID så lönar det sig att lägga till den i Tuhat samt tillåta överföring av information mellan systemen. Närmare anvisningar på engelska.
  • ORCID är en non-profit stiftelse som som upprätthålls av medlemsorganisationerna.
  • Utöver Helsingfors universitet ingår i det finländska konsortiet bl a HUCS, Jyväskylä universitet och Åbo universitet samt CSC. Mera information: forskar-id.fi
  • Om du behöver hjälp med att ta i bruk ORCID eller med att länka till din TUHAT profil kan du kontakta Helsingfors universitets bibliotek på openaccess-info@helsinki.fi