/ Hjälp /

Forskningens synlighet

Bibliometri

Bibliometri är kvantitativ forskning om vetenskaplig litteratur. I praktiken inbegriper forskningen citeringsanalyser, Hirsch-index, tidskrifternas genomslagsfaktorer och andra mätinstrument som används för att utvärdera forskning.

Citeringsanalyserna görs i databaserna Web of Science, Scopus och Google Scholar med analysprogrammet Publish or Perish.

Läs mera om bibliometri på

Altmetri

I utvärderingen av en forskningspublikation, t.ex. en artikel eller en bok, kan man också använda altmetri. Med hjälp av altmetri kan man följa hur många hänvisningar, tweets, likes, delningar och bokmärkningar en artikel eller en bok får och hur många gånger den läses, laddas ner, nämns någonstans, rekommenderas, recenseras eller diskuteras.

Data samlas in från omfattande tjänster på öppna nätet, t.ex. Open Access-tidskrifter, referensdatabaser, tjänster för att synliggöra forskningsdata och sociala medier. Exempel på tjänster som synliggör forskningsdata är ORCIDResearcherIDGoogle ScholarAcademiaEdu, och Mendeley

I metrikprocessen sprids information om publikationerna i olika tjänster på nätet och i sociala medier. Tjänsterna för att synliggöra forskningsdata utnyttjas så att de artiklar som forskarna vid universitetet publicerar får så stor synlighet som möjligt. Vid Helsingfors universitet användes tre olika altmetri resurser: Kudos, PlumX och Altmetric.