/ Hjälp /

För alumner

Alumn – välkommen till kunskapens källa!

Som alumn vid Helsingfors universitet eller medlem i Alumnföreningen kan du dra nytta av universitetets tjänster även efter att du utexaminerats. Du kan också använda bibliotekets tjänster. 

Kom till biblioteket

Alla campusbibliotek har platser där man kan arbeta också på kvällarna.

Huvudbiblioteket i Kajsahuset har ett rum som är reserverat för Helsingfors universitets alumner (mån.–fre. kl. 16–20, lör. kl. 11-17). Alumner kan boka utrymmet genom att skicka e-post till adress alumni@helsinki.fi.

Sök

e-resurser i universitetets nät

  • på din egen bärbara dator i biblioteket (du får ett användarnamn på biblioteket).
  • på bibliotekets gästdatorer (du får ett användarnamn på biblioteket).
  • på bibliotekskioskerna.
  • i Helda.

Open Access Resurser

Låna

tryckta böcker och tidskrifter i campusbiblioteken. Uppgifter om materialet finns i Helka.

Helka-kort

  • Beställ i förväg och hämta kortet på biblioteket, eller
  • beställ kortet personligen på biblioteket. Du får kortet genast.