/

Hjälp

Informationstjänster

Vill du söka information eller informationskällor, men du vet inte var du ska börja? Vill du ha svar på följande frågor:

 • Hur kommer jag igång med att hitta källor?
 • Hurdana tryckta och elektroniska källor finns det?
 • Hur använder jag enskilda databaser?
 • Hur hanterar jag mitt källmaterial på ett bra sätt?

Kontrollera i utbildningskalendern om det ordnas någon kurs som passar dig eller besök oss på biblioteket.

Workshop för informationssökning

Kom och fråga om biblioteksservice och användning av informationsservice. Du kan t.ex. fråga

 • Hur kan man använda elektroniskt material på universitetet?
 • Vilka ämnesspecifik service erbjuder biblioteket och var kan jag hitta den?
 • Vad är ett referenshanteringssystem?

Ingen förhandsanmälan behövs. Workshopen ordnas på engelska och finska, men fråga gärna på svenska. Ta också gärna med egen dator.

Workshop för informationssökning i utbildningskalendern

Personlig handledning

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder avgiftsfri personlig handledning i informationssökning för doktorander och anställda vid Helsingfors universitet

 • i hur man använder de vanligaste informationskällorna,
 • i frågor som berör informationssökningsdelen av IKT-körkortet,
 • mer krävande informationssökning och
 • speciellt i frågor som berör e-resurser.

Vi hjälper dig på biblioteket eller i ditt arbetsrum på universitetet.

Reservera cirka en timme för handledningen och precisera vad du vill ha hjälp med. Gör reserveringen minst en vecka före.

Beställningsblankett för handledning i informationssökning (på finska)

Handledning för grupper

Under terminerna kan du beställa handledning för mindre grupper. Gör reserveringen minst en vecka före.

Fråga informationsspecialisten eller kontakta kontaktpersonen för ditt vetenskapsområde som vid behov kan föra din fråga vidare.