/ Yhteystiedot / Tue kirjastoa /

Kirjalahjoitukset

Kirjasto voi ottaa vastaan lahjoina ja vaihtojulkaisuina yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun
kannalta merkityksellisiä aineistoja harkintansa mukaan.

Lahjoitusten valinnassa noudatetaan samoja kriteereitä kuin ostettavien aineistojen valinnassa. Kirjasto päättää lahjoitusten ja vaihtoina saatujen aineistojen käsittelystä ja säilytyksestä.

Lahjoitusten vastaanottopäätöstä varten tehdään arvio siitä, mikä on

    • aineiston sisällön merkitys yliopistossa tehtävän tutkimuksen näkökulmasta
    • aineiston sisällön merkitys kirjaston kokoelmien ja tieteenalakohtaisten hankintaohjelmien näkökulmasta
    • aineiston kunto ja mahdolliset konservointikustannukset
    • aineiston käsittelyn vaatima työkustannus sekä
    • aineiston säilytyksen aiheuttamat tila- ja muut kustannukset.

Lahjoituksena saatujen kirjaerien ja muiden aineistojen tallettamisesta, käytöstä ja mahdollisista
käyttörajoituksista pyritään tekemään lahjoittajan kanssa kirjallinen sopimus. Lahjoitetut aineistot siirtyvät yliopiston omistukseen.

Kirjasto lähettää Varastokirjastoon tai poistaa sellaiset lahjoitetut aineistot, joita se ei liitä kokoelmiinsa.

Mikäli olet kiinnostunut mahdollisuudesta lahjoittaa tietty teoskokoelma Helsingin yliopiston kirjastolle, ota yhteyttä kampuskirjastojen kokoelmista vastaaviin kirjastonhoitajiin.

Tieteenalavastaavien yhteystiedot