/ Yhteystiedot / Tue kirjastoa /

Kirjalahjoitukset

Kirjasto voi ottaa vastaan lahjoina ja vaihtojulkaisuina yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun kannalta merkityksellisiä aineistoja harkintansa mukaan.

Lahjoitusten valinnassa noudatetaan samoja kriteereitä kuin ostettavien aineistojen valinnassa. Lahjoitetut aineistot siirtyvät yliopiston omistukseen ja kirjasto päättää lahjoitusten ja vaihtoina saatujen aineistojen käsittelystä ja säilytyksestä. Kirjasto lähettää Varastokirjastoon tai poistaa sellaiset lahjoitetut aineistot, joita se ei liitä kokoelmiinsa.