/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta / Organisaatio /

Neuvottelukunnat

Keskustakampuksen kirjastoneuvottelukunta

päivitetty 27.1.2017

Taho

Jäsen

Varajäsen

Oikeustieteellinen tiedekunta

Juha Raitio, prof.,
puheenjohtaja

Päivi Korpisaari, prof.

Humanistinen tiedekunta

Jyrki Kalliokoski, prof.,
varapuheenjohtaja

Pirkko Moisala, prof.

 

Taru Nordlund, prof.

Tiina Airaksinen, yliopistonlehtori

Käyttäytymistieteellinen
tiedekunta

Riitta Jyrhämä, yliopistonlehtori

Leena Krokfors, varadekaani

Teologinen tiedekunta

Kaarlo Arffman, prof.

Päivi Räisänen-Schröder, tutkijatohtori

Valtiotieteellinen tiedekunta

Keijo Rahkonen, varadekaani

Mikko Mattila, prof.

Kansalliskirjasto

Liisa Savolainen, johtaja

Irma Reijonen, kirjastonhoitaja

Social- och kommunal högskolan

Jan-Erik Lönnqvist, prof.

Jaana Hujanen, prof.

Avoin yliopisto

Minna Herno, koulutuspäällikkö

Anne Pääkkönen, koulutussuunnittelija

Opiskelijat

Hannu Jaakkola
Annukka Saaristo

 

Jatko-opiskelijat

Tomi Lehtimäki, VTM, sosiaalitieteiden tohtoriohjelma

Toni Koivulahti, TM, Sosiaalietiikka, teologian tohtoriohjelma

Sidosryhmät

Sari Palén, Tilastokeskus

Anna-Liisa Kristiansson, erityisasiantuntija, KOTUS

Kirjaston henkilöstö

Päivi Helminen

Mika Hyytinen

Kumpulan kampuskirjaston neuvottelukunta

päivitetty 18.1.2018

Taho

Jäsen

Varajäsen

puheenjohtaja

Esko Ukkonen, varadekaani

 
Fysiikan laitos Ismo Koponen, prof. Kaarle Hämeri, prof.,
Geotieteiden ja maantieteen laitos Markku Löytönen, prof, Matti Poutiainen, yliopistonlehtori
Kemian laitos Kari Hartonen, yliopistonlehtori Jarkko Ihanus, yliopistonlehtori,
Tietojenkäsittelytieteen laitos

Jyrki Kivinen, prof.,
varapuheenjohtaja

Sasu Tarkoma, prof.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos Ilkka Holopainen, yliopistonlehtori Mats Gyllenberg, prof.

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP)
Tietotekniikan tutkimuslaitos (HIIT)

Antti Väihkönen, tutkimuskoordinaattori, HIP Mikko Koivisto, Akatemiatutkija, HIIT
Opiskelijat Väinö Katajisto
Auli Salmi
Heikki Ahonen
Sidosryhmät Tero Siili, vanhempi tutkija, Ilmatieteen laitos Tiera Laitinen, tutkija, Ilmatieteen laitos
Kirjaston henkilöstö Katariina Kaukoranta Eva Isaksson

Meilahden kampuskirjasto Terkon neuvottelukunta

päivitetty 27.1.2017

Taho

Jäsen

Varajäsen

Puheenjohtaja

varadekaani Caj Haglund

 
 

professori Jussi Saarinen
Medicum – Psykologia

yliopistonlehtori Suvi Viranta-Kovanen
Medicum – Anatomian osasto

 

professori Tuula Salo
Clinicum – Suu- ja leukasairauksien osasto

kliininen opettaja Aura Heimonen
Clinicum - Suu- ja leukasairauksien osasto

 

professori Ilkka Ojanpera
Medicum – Oikeuslääketieteen osasto

professori Juha Pekkanen
Clinicum – Kansanterveystieteen osasto

 

vanhempi tutkija Teppo Järvinen
Clinicum - Kirurgian osasto

professori Klaus Olkkola
Clinicum - Anestesiologian ja tehohoidon yksikkö

 

kliininen opettaja Hanna Jarva
Medicum – Bakteriologian ja immunologian osasto

kliininen opettaja Päivi Lakkisto
Medicum – Kliinisen kemian ja hematologian osasto

 

vanhempi tutkija Mari Kaunisto
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)

tutkimuskoordinaattori Hannele Laivuori
Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM)

Opiskelijat

Maaria Seppälä
Psykologia

Taavi Kaartinen
Lääketiede

 

Sidosryhmät

ylil. Ari Lindqvist, HUS

kehittämispäällikkö Riitta Meretoja, HUS

  Päätoimittaja Jorma Komulainen
Käypä hoito
Jukka Partanen, tutkimusjohtaja
SPR Veripalvelu
  Markku Peltonen,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Jukka Lindeman,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kirjaston henkilöstö

Katri Larmo

Tiina Heino

Viikin kampuskirjaston neuvottelukunta

päivitetty 22.8.2017

Taho

Jäsen

Varajäsen

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Kurt Fagerstedt
Elina Leskinen

Juha Voipio
Hannu Lehtonen

Biotekniikan instituutti
Neurotieteen tutkimuskeskus

Markku Varjosalo

Satu Palva

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Outi Vainio (pj.)

Raimo Pohjanvirta

Farmasian tiedekunta

Marja Blom

Mia Siven

Jatko-opiskelijat

Juho-Matti Renko

Niina Mononen

Kirjaston henkilöstö

Päivi Lipsanen

Liisa Siipilehto

Luonnontieteellinen keskusmuseo Henry Väre

Jyrki Muona 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Visa Heinonen
Kari Heliövaara
Per Saris

Laura Alakukku
Paula Elomaa
Marina Heinonen

Opiskelijat

Minna Silvennoinen

 

Sidosryhmät

Elisa Paavilainen (SYKE)
Eija Tammisalpa (Evira)

Heini Ahtiainen (LUKE)