/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta / Organisaatio /

Laatu ja arviointi

Laatutyön tavoitteena on kirjaston toiminnan jatkuva kehittäminen ja tämän kehittämistyön tekeminen näkyväksi kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä sekä jokaisen omassa työssä.

Kirjaston laadunhallintajärjestelmä on dokumentoitu kirjaston toimintakäsikirjaan.

Kirjaston laadunhallinta kytkeytyy yliopiston mallin mukaisesti toiminnanohjaukseen. Kirjasto kehittää palautejärjestelmäänsä ja itsearviointia osana laadunhallintaa. Vastuu laadunhallintajärjestelmän kehittämisestä on kirjaston hallintopalveluilla.