/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta / Organisaatio /

Johtokunta

Kirjaston johtokunnan tehtävänä on kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä ylikirjastonhoitajan kanssa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluja sekä kirjaston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja kirjaston tavoiteohjelman mukaisesti.

Johtokunta toimii kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.

Johtokunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja
Sari Lindblom, vararehtori
varajäsen Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja
(yliopiston johdon edustus)

Sihteeri
Hallintopäällikkö Anne-Mari Sund

Esittelijä
Ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen

Jäsenet

 • Jaakko Pakkasvirta, varadekaani
  varajäsen Petri Ylikoski, varadekaani
 • Anu Laine, varadekaani
  varajäsen Leena Halila, varadekaani 
 • Antti Räsänen, dekaani
  varajäsen Kristiina Kumpu, varadekaani
  (Keskustakampuksen tiedekuntien johdon edustus)
 • Hannu Toivonen, varadekaani
  varajäsen Antti Väikönen, tutkimuskoordinaattori
  (Kumpulan kampuksen tiedekuntien johdon edustus)
 • Outi Salminen, varadekaani
  varajäsen Maija Tenkanen, varadekaani
  (Viikin kampuksen tiedekuntien johdon edustus)
 • Kari Reijula varadekaani
  varajäsen Sanna Lehtonen, tutkimusjohtaja
  (lääketieteellisen tiedekunnan johdon edustus)
 • Sara Järvinen
  varajäsen Hannu Jaakkola
 • Jukka Glad
  varajäsen Petteri Karapu,
  (HYY:n opiskelijoiden edustus)
 • Jussi Piipponen, tietoasiantuntija
  varajäsen Dolf Assmann, kirjastonhoitaja
 • Maija Paavolainen, informaatikko
  varajäsen Mikko Hakalin, tietoasiantuntija
  (kirjaston henkilöstön edustus)
 • Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja, HUS-konserni
  varajäsen Sirpa Thessler, ohjelmapäällikkö, LUKE
 • Tommi Harju, kirjastonjohtaja, Taideyliopisto
  varajäsen Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi
  (yliopiston sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustus)