/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta / Organisaatio /

Johtokunta

Kirjaston johtokunnan tehtävänä on kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä ylikirjastonhoitajan kanssa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluja sekä kirjaston toimintaa kokonaisuutena yliopiston toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian ja kirjaston tavoiteohjelman mukaisesti.

Johtokunta toimii kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.

Johtokunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja
Sari Lindblom, vararehtori
varajäsen Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja
(yliopiston johdon edustus)

Sihteeri
Hallintopäällikkö Anne-Mari Sund

Esittelijä
Ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen

Jäsenet

 • Leena Krokfors, varadekaani
  varajäsen Risto Saarinen, varadekaani
  (keskustakampuksen tiedekuntien johdon edustus)
 • Hanna Snellman, varadekaani
  varajäsen Keijo Rahkonen, varadekaani  
  (keskustakampuksen tiedekuntien johdon edustus)
 • Esko Ukkonen, varadekaani
  varajäsen Kai Nordlund, varadekaani
  (matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johdon edustus)
 • Jari Valkonen, varadekaani
  varajäsen Mirja Ruohoniemi, dosentti 
  (Viikin kampuksen tiedekuntien johdon edustus)
 • Caj Haglund, varadekaani
  varajäsen Hannu Sariola, varadekaani
  (lääketieteellisen tiedekunnan johdon edustus)
 • Michael Sagulin, HuK
  varajäsen Juha Ojatalo, kasvatust. yo.
  (opiskelijoiden edustus)
 • Petra Pentzin, TM, oikeust. yo.
  varajäsen Tatu Joonas Nissinen, fil. yo, oikeust. yo
  (opiskelijoiden edustus)
 • Pekka Kärkkäinen, tutkijatohtori
  varajäsen Outi Hyttinen, tutkijatohtori
  (Tieteentekijöiden liitto)
 • Leena Missonen, kirjastonhoitaja
  varajäsen Mikko Hakalin, kirjastonhoitaja
  (kirjaston henkilöstön edustus)
 • Valtteri Vainikka, tietoasiantuntija
  varajäsen Maija Paavolainen, informaatikko
  (kirjaston henkilöstön edustus)
 • Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja, HUS
  varajäsen Sirpa Thessler, pääsihteeri, LYNET
  (yliopiston sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustus)
 • Gunilla Widén, professori, Åbo Akademi
  varajäsen Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja, Tampereen yliopisto
  (yliopiston sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustus