/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta /

Organisaatio

Yliopiston erillislaitos

Helsingin yliopiston kirjasto on yliopiston erillinen laitos.

Kirjaston toimintaa johtaa ylikirjastonhoitaja, professori Kimmo Tuominen tukenaan johtokunta. 

Kirjaston toimintaa ohjaa Helsingin yliopiston strategia ja siihen perustuva kirjaston tavoiteohjelma. Tavoiteohjelman pohjalta kirjasto laatii vuosittain toimintasuunnitelman.

Johtokunta

Kirjastolla on yliopiston rehtorin asettama johtokunta. Sen tehtävänä on kehittää yhteistyössä ylikirjastonhoitajan kanssa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluja sekä kirjaston toimintaa yliopiston strategian ja kirjaston tavoiteohjelman mukaisesti.

Johtokunta toimii kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.

Neuvottelukunnat

Kirjastolla on kullakin kampuksella neuvottelukunta, jonka jäsenet edustavat kampuksilla toimivien tiedekuntien ja erillisten laitosten henkilöstöä, opiskelijoita, kirjaston henkilöstöä sekä yliopiston yhteistyötahoja.

Keskustan kampuskirjastoneuvottelukunta, pj. professori Juha Raitio 

Kumpulan kampuskirjastoneuvottelukunta, pj. varadekaani Hannu Toivonen

Meilahden kampuskirjastoneuvottelukunta, pj. varadekaani Kari Reijula

Viikin kampuskirjastoneuvottelukunta pj. varadekaani Outi Salminen

Opiskelijatoimikunta

Kirjaston opiskelijatoimikunta toimii opiskelijoiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina ja osallistuu kirjaston palveluiden kehittämiseen.

Opiskelijatoimikunnan jäsenet tavoittaa sähköpostilistalla: opiskelijatoim-kirjasto [at] helsinki.fi