/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta /

Historia

Yksi yhteinen kirjasto

Helsingin yliopiston kirjasto syntyi vuonna 2010, kun Helsingin yliopiston kampuskirjastot, tiedekuntakirjastot ja Opiskelijakirjasto liitettiin yhteen. 

1980-luvulla yliopistossa oli 160 kirjastoa – nyt yksi yhteinen kirjasto palvelee neljällä kampuksella ja verkossa.

Uuden Kaisa-talon kirjastotoiminta nimitettiin yliopiston rehtorin päätöksellä alkuvuodesta 2012 Helsingin yliopiston pääkirjastoksi. Aiempi yliopiston pääkirjasto on toiminut vuodesta 2006 Kansalliskirjastona

Kampuskirjastojen synty

Keskustakampuksen kirjasto muodostettiin 1.1.2010 viiden tiedekunnan - humanistisen, käyttäytymistieteellisen, oikeustieteellisen, teologisen ja valtiotieteellisen - kirjastosta ja Opiskelijakirjastosta. Vuonna 2012 valmistuneeseen Kaisa-taloon muuttivat kaikki toimipaikat lukuun ottamatta käyttäytymistieteellistä Minervan kirjastoa, joka jäi Siltavuorenpenkereelle. Vuonna 2015 myös käyttäytymistieteiden kokoelmat muuttivat Kaisa-taloon, ja Minervan tiloihin tehtiin oppimiskeskus.

Kumpulan kampuskirjasto aloitti toimintansa 1.3.2001 Kumpulan tiedekirjastona Kumpulan kampukselle valmistuneessa Physicum-rakennuksessa. Kirjasto muodostettiin yhdistämällä ensin fysiikan, geofysiikan, geologian, kemian, maantieteen ja meteorologian laitosten kirjastot. Matematiikan ja tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja seismologian kirjastot jatkoivat omina toimipaikkoinaan, kunnes ne keväällä 2004 muuttivat uuteen tiedekirjastoon. Vuonna 2009 Observatorion kirjaston tähtitieteen kokoelmat muuttivat myös Kumpulaan.

Meilahden kampuskirjasto aloitti toimintansa Lääketieteellisenä keskuskirjastona vuoden 1966 alussa. Kirjaston nimi muutettiin Terveystieteiden keskuskirjastoksi vuoden 1992 alussa. Vuoden 1999 alussa kirjasto liitettiin osaksi Helsingin yliopiston lääketieteellistä tiedekuntaa. Terveystieteiden keskuskirjasto muuttui Helsingin yliopiston kirjaston kampuskirjastoksi 1.1.2010.

Viikin kampuskirjasto aloitti 1.9.1999 toimintansa Viikin tiedekirjastona, joka muodostettiin Helsingin yliopiston maatalouskirjastosta, metsäkirjastosta, luonnontieteiden kirjastosta, biokeskuksen kirjastosta ja eläinlääketieteellisen kirjastosta. Vuoteen 2005 mennessä kaikki olivat saman katon alla Viikissä Infokeskus Koronassa. Lisäksi Viikin tiedekirjasto on kasvanut Viikin kampuksen laitoskirjastojen aineistoilla sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eläintieteen, kasvitieteen ja eläinfysiologian laitosten kirjastojen aineistoilla.