/ Yhteystiedot / Kirjaston toiminta / Hankkeet /

Päättyneet hankkeet

OpenAIREplus (2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe)

Hankekausi: 2011 - 2014

Tavoite: Projekti on jatkoa 2011 päättyneelle OpenAIRE -projektille, jonka tavoitteena oli mahdollistaa avoin pääsy EU:n rahoittaman tutkimuksen tuloksena syntyneisiin tieteellisiin artikkeleihin. OpenAIREplus tähtää siihen, että näihin vertaisarvioituihin artikkeleihin voidaan linkittää myös se tutkimusdata, joka on perustana artikkelissa julkaistuihin tuloksiin.

Osallistujat: University of Athens (project coordination), Göttingen State and University Library (Scientific coordination) ja CNR/ISTI (Institute of the National Research Council of Italy) (technical coordination). Mukana on näiden keskeisten toimijoiden lisäksi 41 Euroopan maata. Helsingin yliopiston kirjasto edustaa Suomea.

Rahoittaja: EU FP7

Lisätietoja: Annikki Roos, annikki.roos (at) helsinki.fi

Biodiversity Heritage Library for Europe

Hankekausi: 2009 - 2011

Tavoite: Luoda eurooppalainen ulottuvuus ja käyttöliittymä jo nyt amerikkalaiseen Biodiversity Heritage Library -palveluun.

Osallistujat: 28 organisaatiota

Rahoittaja: EU

Lisätietoja: Hankewiki tai Kimmo Koskinen, kimmo.koskinen (at) helsinki.fi ja Sini Kärki: sini.karki (at) helsinki.fi

Human Resource Development Project at the University of Namibia Library

Hankekausi: 2012

Tavoite: Lisätä Namibian yliopiston kirjaston henkilökunnan ammatillista osaamista.

Osallistujat: Helsingin yliopiston kirjasto, Tampereen yliopiston kirjasto ja Namibian yliopisto kirjasto

Rahoittaja: Suomen Ulkoasiainministeriö

Lisätietoja: Yliopistokirjastojen yhteistyöhanke: Namibia – Helsinki - Tampere
tai Päivi Helminen, sähköposti: paivi.helminen (at) helsinki.fi