/ Yhteystiedot / Henkilökunta /

Tieteenalayhdyshenkilöt

Helsingin yliopiston kaikilla tieteenaloilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon tieteenalan opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kaikissa tieteenalan kirjasto- ja tietopalveluja koskevissa asioissa.

Henkilön nimi on linkki hänen yhteystietoihinsa.

(Sulkuihin on merkitty henkilö, johon voi olla yhteydessä nimenomaisesti aineistoja koskevissa asioissa)

Sisällysluettelo

Humanistinen tiedekunta

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Maailman kulttuurien laitos

Nykykielten laitos

Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Leena Koivula (Anne Pannula)

Oikeustieteellinen tiedekunta

Leena Huovinen (Arja Niskala)

Teologinen tiedekunta

 Matti Myllykoski (Kaisu Leinonen)

Valtiotieteellinen tiedekunta

LUOMUS - Luonnontieteellinen keskusmuseo

Dolf Assmann (Merja Kettunen)

Svenska social- och kommunalhögskolan

Maria Villbacka-Henriksson

Kumpulan kampus

Meilahden kampus

Viikin kampus