/ Yhteystiedot /

Henkilökunta

Helsingin yliopiston kirjastossa työskentelee yli 200 kirjasto- ja tietopalvelun sekä asiakaspalvelun ammattilaista.

Koko henkilökunnan yhteystiedot löydät Helsingin yliopiston puhelinluettelosta.

Kampuksilla tieteenala- ja laitosyhteterkkoistyöstä vastaavat nimetyt tieteenalayhdyshenkilöt sekä kurssikirjayhdyshenkilöt

Yhteystiedot vastuualueittain

Kirjaston johto

Ylikirjastonhoitaja, professori Kimmo Tuominen (CV in English)

Ylikirjastonhoitajan varahenkilö, palvelujohtaja Pälvi Kaiponen

Asiakaspalvelu

kirjasto@helsinki.fi, puhelin 02941 23920

Palvelujohtaja Kirsi Mäenpää

Pääkirjasto, tietoasiantuntija Iiris Karppinen

Kumpulan kampuskirjasto, Meilahden kampuskirjasto ja
Viikin kampuskirjasto, tietoasiantuntija Anne Kakkonen

Tiedonhankinnan koulutus ja informaatiolukutaito

Keskustakampus
Kumpula
Meilahti
Viikki

Tiedonhankinnan koulutus Tuula Huuskonen

Aineistot ja tietojärjestelmät

Palvelujohtaja Marja Hirn

Kirjojen ja lehtien valinta, kokoelmat

Kokoelmapäällikkö Seija Karvanen

Tee hankintaehdotus

Pääkirjasto, kirjastonhoitaja Seija Karvanen
Kumpulan kampuskirjasto, tietoasiantuntija Mari Viljanen
Meilahden kampuskirjasto, kirjastonhoitaja Pirkko-Liisa Nurminen
Viikin kampuskirjasto, tietoasiantuntija Merja Kettunen

Kurssikirjahankinta

Kurssikirjayhdyshenkilöt

Kaukopalvelu

Lähetä kaukopalvelupyyntö: bit.ly/hulib_kaukopalvelutilaus

Kaukopalveluinfo tilaaville kirjastoille

E-aineistopalvelut

Kokoelmapäällikkö Seija Karvanen

E-kirjastopalaute ja -neuvonta: e-library@helsinki.fi

Metadatapalvelut

Erikoissuunnittelija Maria Kovero

Sovelluskehitys ja tietojärjestelmät

Tietotekniikkapäällikkö Pasi Keski-Nisula

Tutkimuksen palvelut

Palvelujohtaja Pälvi Kaiponen

Altmetriikka

Johtava tietoasiantuntija Jukka Englund

Bibliometriikka, viittausanalyysit

sähköposti: metriikka-info@helsinki.fi

Open Access-tuki

Sähköposti: openaccess-info@helsinki.fi

TUHAT-tuki

sähköposti: tuhat-info@helsinki.fi

puhelin 02941 22000

Tutkimusdatan hallinta

sähköposti: researchdata@helsinki.fi

puhelin: 02941 23000

Hallinto ja henkilöstöasiat

Hallintopäällikkö Anne-Mari Sund

Talous

Taloussuunnittelija Pirkko Tokat

EU-hankkeet ja hankerahoitus

Kehittämispäällikkö Pauli Assinen

Viestintä ja mediasuhteet

hulib-viestinta@helsinki.fi

vt. viestintäpäällikkö Veera Ristikartano

Vierailut

sähköposti: kirjasto@helsinki.fi

Tilojen varaus ja vuokraus pääkirjastossa

sähköposti: hulib-tilavaraukset@helsinki.fi