/ Avuksi / Tutkimusdatan hallinta /

Aineistonhallintasuunnitelma

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan miten tutkimusaineisto hankitaan, miten sitä käytetään ja säilytetään tutkimusprojektin aikana ja miten mahdollistetaan aineiston käyttö projektin päätyttyä.

Aineistonhallinnan suunnittelu yksinkertaistaa tutkimuskäytäntöjä ja helpottaa tutkimusryhmän yhteistyötä. Aineistonhallintasuunnitelma on usein myös rahoituksen ehto. Useat ulkomaiset tutkimusrahoittajat ja Suomen Akatemia edellyttävät tutkimusdatan hallintasuunnitelman laatimista osana tutkimussuunnitelmaa. Esimerkiksi Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on kuvattuna Aineistonhallintasuunnitelma. Suomen tutkimusorganisaatiolle on osana Tuuli-projektia otettu pilottikäyttöön DMPTuuli -työkalu datahallintasuunnitelmien laadintaan.

Lisätietoja saat kirjastosta.
Sähköposti: researchdata [at] helsinki.fi
Puhelinnumero: 02941-23000