/ Avuksi /

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimusaineistojen hallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimusdata ja siihen liittyvä kuvaileva tieto (metadata) on luotu ja tallennettu siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan. 

Tutkimusaineistojen hallinta tulisi huomioida tutkimusprosessin alusta lähtien. Hyvä aineistonhallinta helpottaa tutkimusryhmän yhteistyötä, säästää tutkijan aikaa ja mahdollistaa aineistojen jatkokäytön. Myös useat tutkimusrahoittajat edellyttävät suunnitelmallista aineistonhallintaa.

HY:n tutkimusdatapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa koskevia yliopistotason periaatteita ja linjauksia. Linjausten käytäntöön soveltamisessa auttaa kirjaston Research Data Management -opas.

Lue lisää: Aineistonhallinta: Tutkimuksen tietoaineistot

Lue lisää: Miksi aineistonhallintaa ja jatkokäyttöä?

Lue lisää: Reasons to Manage and Publish Your Data (MIT Library)

Lisätietoja saat kirjastosta.
Sähköposti: researchdata [at] helsinki.fi
Puhelin: 02941-23000