/ Avuksi /

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusaineistojen hallinta

Tutkimusaineistojen hallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimusdata ja siihen liittyvä kuvaileva tieto (metadata) on luotu ja tallennettu siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan. 

Tutkimusaineistojen hallinta tulisi huomioida tutkimusprosessin alusta lähtien. Hyvä aineistonhallinta helpottaa tutkimusryhmän yhteistyötä, säästää tutkijan aikaa ja mahdollistaa aineistojen jatkokäytön. Myös useat tutkimusrahoittajat edellyttävät suunnitelmallista aineistonhallintaa.

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämistä, tallentamista, käyttöä ja hallintaa koskevia yliopistotason periaatteita ja linjauksia.

Helsingin yliopiston ohjeistukset ja tuki koskien tutkimusdataa ja sen hallintaa:


Sähköposti: datasupport [at] helsinki.fi
Puhelin: 02941-23000 (syyskuussa)