/ Avuksi / Tutkimuksen näkyvyys /

Viittausanalyysit

Mitä viittausanalyysit kertovat?

Viittausanalyysejä käytetään kuvaamaan tutkijoiden kirjoittamien julkaisujen saamaa huomiota. Viittausanalyysit eivät kerro objektiivista totuutta julkaisujen hyvyydestä tai huonoudesta. Viittausanalyysit kertovat siitä, miten usein tiettyyn viittaustietokantaan sisältyvät muut julkaisut ovat viitanneet julkaisuun X. 

On kuitenkin ehkä lukuisia julkaisuja, jotka ovat viitanneet julkaisuun X, mutta eivät sisälly tuohon tietokantaan. Ne viittaukset eivät tule viittausanalyysin kautta näkyviksi. Samoin voi olla, että julkaisu X ei sisällykään mihinkään viittaustietokantaan, ja niinpä sen viittausten kautta saama huomio ei tule näkyväksi.

Usein ajatellaan, että paljon viittauksia saaneet julkaisut ovat tieteellisesti erityisen korkeatasoisia. Viittausten määrä voi kertoa siitä, mutta se voi kertoa myös siitä, että julkaisu herättää keskustelua tai että se käsittelee ajankohtaista tai kiistanalaista aihetta.

Tieteenalojen viittauskäytännöt

Eri tieteenaloilla on erilaisia viittauskäytäntöjä. Niillä aloilla, joilla on tärkeää tiedon nopea leviäminen ja kasvu, julkaisut saattavat saada viittauksia hyvinkin nopeasti, jopa muutaman viikon kuluessa julkaisun ilmestymisestä. Näitä aloja ovat mm. lääketiede ja monet luonnontieteen alat, ja niillä aloilla aikakauslehtiartikkelit ovat keskeinen tiedonvälityksen muoto.

Niillä tieteenaloilla, joilla nopeus ei ole tärkeintä tai joilla julkaistaan enemmän kirjoja ja kirja-artikkeleita, ensimmäisten viittausten ilmaantuminen toisiin tutkimusjulkaisuihin saattaa viedä 3-6 vuotta. Näitä ovat mm. monet yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alat. Näiden alojen kirjoja ja kirja-artikkeleita on alkanut esiintyä viittaustietokannoissa vasta aivan viime vuosina.

Viittaustietokannat  

Viittausanalyysejä tehdään Web of Science- ja Scopus-tietokannoista sekä Google Scholarista, johon liittyvän Publish or Perish –analyysiohjelman voi ladata verkosta maksutta. Kahden ensiksi mainitun tietokannan sisältö ja kattavuus on julkista tietoa, kun taas Google Scholarin ajallinen ja sisällöllinen kattavuus ei ole tiedossa.

Lue lisää viittausanalyyseista