/ Avuksi / Tutkimuksen näkyvyys /

ORCID

Kansainvälinen ORCID-tutkijatunniste

  • Mikä on ORCID-tutkijatunniste ja miten sitä voi hyödyntää?
  • Oman tutkijatunnisteesi luot osoitteessa orcid.org
  • Helsingin yliopisto edellyttää, että tutkijat ottavat käyttöön ORCID-tunnisteen, liittävät tunnisteen omaan Tuhat-profiiliinsa ja hyödyntävät sitä tieteellisissä julkaisuissa ja muissa tuottamissaan tietoaineistoissa.
  • Jos työskentelet Helsingin yliopistossa ja sinulla on jo ORCID, lisää se Tuhat-profiiliisi.
  • ORCID on voittoa tuottamaton järjestö ja se käyttää avoimeen lähdekoodiin perustuvaa järjestelmää.
  • ORCID:in käyttö- ja hyödyntämismahdollisuudet kasvavat jatkuvasti: Helsingin yliopisto, HYKS ja useat muut suomalaiset instituutiot, ovat solmineet yhteisen sopimuksen ORCID:in käyttöönotosta. Lisätietoja: tutkijatunniste.fi
  • Kirjastosta saat lisätietoja tunnisteen käyttömahdollisuuksista, sekä tukea tutkijatunnisteen käytössä: openaccess-info@helsinki.fi