/ Avuksi / Tutkimuksen näkyvyys / Missä kannattaa julkaista? /

Julkaisufoorumit

Julkaisufoorumin merkitys ja käyttö

Miksi tutkijan kannattaa olla kiinnostunut Julkaisufoorumista? 

Tutkijan on tiedettävä, mitkä julkaisukanavat ovat hänen tieteenalallaan korkeatasoisia. Varsinkin aloilla, joilla viittaustietokannat ovat puutteellisia ja joilla Impact Factor ei anna kuvaa julkaisujen laadusta, on perusteltua tukeutua enemmän Julkaisufoorumiin julkaisukanavien arvioinnissa.

Julkaisufoorumia voidaan hyödyntää myös tutkimusorganisaatioiden sisäisen tiedonintressin näkökulmasta, kun halutaan esim. vertailla omaa organisaatiota muihin vastaaviin organisaatioihin (kansallisesti ja kansainvälisesti). Julkaisufoorumiluokitukset antavat käsitystä myös organisaatioiden yksiköiden julkaisuprofiileista ja ne voivat hyödyttää sisäisen rahoitusmallin kehittämisessä. 

Yksi Julkaisufoorumin käyttötapa on se, että sen avulla voidaan rakentaa yliopistojen tutkimuksen laatua ilmaiseva indikaattori opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmalliin kaudella 2013–2016. Luokituksen on tarkoitus toimia yliopistojen koko tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtionrahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen.

Tärkeää on tiedostaa se, että julkaisufoorumijärjestelmän avulla voidaan laatua arvioida lähinnä suurien yksiköiden, kuten tutkimusorganisaatio tai tieteenala tasolla. Yksittäisen tutkijan tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa arvioidaan hänen julkaisujensa sisältöä.

Julkaisufoorumihankkeen tausta 

Kotimaisen Julkaisufoorumi-hankkeen tavoitteena on ollut luoda laatuluokitus tieteellisille lehdille, konferenssi- ja kirjasarjoille sekä kirjakustantajille eli tieteellisille julkaisukanaville. Luokitus kattaa kaikki tieteenalat. Luokituksen ovat tehneet 23 tieteenaloittaisen asiantuntijapaneelin jäsenet. Hankkeen ohjausryhmä on valinnut paneelien jäsenet yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten, tieteellisten seurojen ja tiedeakatemioiden ehdotusten perusteella lokakuussa 2010. Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus valmistui vuoden 2011 loppuun mennessä ja kattaa yhteensä noin 19 500 lehteä ja sarjaa sekä noin 1200 kirjakustantajaa.