/ Avuksi /

Tutkimuksen näkyvyys

Bibliometriikka 

Bibliometriikassa tutkitaan tieteellisten julkaisujen määrää, viitatuimpia julkaisuja sekä niiden keskinäisiä viittauksia. Tutkimuksen ja julkaisutuotannon arvioimiseen on kehitetty mittareita kuten julkaisujen impact factor eli vaikuttavuuskerroin ja Hirsch-indeksi.

Viittausanalyysejä tehdään Web of Science- ja Scopus-tietokannoista sekä Google Scholarista Publish or Perish -analyysiohjelman avulla.

Lue lisää bibliometriikasta:

Kirjasto tekee pyynnöstä maksullisia bibliometrisia analyysejä muun muassa virantäyttöjen yhteydessä. Ole yhteydessä kirjastoon jo suunnitteluvaiheessa toimitusaikataulun varmistamiseksi. Analyyseistä laskutetaan kirjaston hinnaston mukaisesti. Analyysitoiveet tulee toimittaa osoitteeseen:
metrics-info [at] helsinki.fi 

Altmetriikka

Julkaisujen näkyvyyden ja levinneisyyden arvioinnissa käytetään myös altmetriikkaa. Altmetriikan avulla seurataan, paljonko julkaisua verkossa katsotaan, ladataan, suositellaan, arvioidaan, kommentoidaan tai siitä keskustellaan. Tarkoituksena on löytää vastauksia siihen, mitä tieteessä tapahtuu juuri nyt.

Lukuja kerätään laajasta, avoimessa verkossa olevien palvelujen joukosta, joihin sisältyy esimerkiksi Open Access-lehtiä, viittaustietokantoja, tutkimustiedon näkyvyyspalveluja ja sosiaalista mediaa. Näkyvyyspalveluja ovat esim. ORCID, ResearcherID, Google Scholar, AcademiaEdu ja Mendeley

Tutkimuksen näkyvyyden seuraamiseksi ja parantamiseksi Helsingin yliopiston tutkijoiden käytettävissä ovat altmetriikkapalvelut Kudos, PlumX ja Altmetric. Tukea palveluiden käyttöönottoon ja käyttöön saat kirjastosta. Sähköposti: altmetrics-info [at] helsinki.fi

Kirjaston oppaasta saat perustiedot näkyvyyspalveluista ja altmetriikan hyödyntämisestä: