/ Avuksi / Tiedonhaku / Painetut kokoelmat /

Viikin kampuskirjaston kirjat, lehdet ja sarjat

Kirjat

Helsingin yliopiston kirjasto hankkii kirjoja sekä painettuina että e-kirjoina. Voit etsiä painettuja kirjoja ja e-kirjoja kirjaston etusivun aineistohaun kautta. Osa e-kirjoista löytyy myös BookNavigatorista tieteenaloittain ryhmiteltynä.

Lehdet ja sarjat

Valtaosa Helsingin yliopiston kirjaston hankkimista tieteellisistä lehdistä on käytettävissä verkkoversioina. Voit etsiä painettuja ja e-lehtiä kirjaston etusivun aineistohaun kautta.

Viikin kampuskirjastoon tulee noin 2 800 kausijulkaisua. Näistä ostettuja on 770 nimekettä; lahjoina tai vaihtoina saadaan noin 2 000 nimekettä, joista Tieteellisten seurain vaihtokeskuksen osuus on n. 1 800 kausijulkaisunimekettä.

 

Kurssikirjat

HELKAssa Sijainti: Hb Kurssikirjat

Viikin kampuskirjaston kurssikirjakokoelmaan hankitaan maatalous-metsätieteellisen, biotieteellisen, farmasian ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa olevat oppimateriaalit hankintaehdotusten perusteella. Kurssikirjojen laina-ajat ovat joko 14 tai 28 vrk. Myös 2 vrk:n lyhytlainakappale on jokaisesta nimekkeestä. Kurssikirjat sijaitsevat 2. krs:n hyllyissä palvelupisteen edessä.

 

Kirjat, yleiskokoelma

Kirjaston yleiskokoelman kirjat eli monografiat on sijoitettu 4. kerrokseen UDK-luokan mukaiseen hyllyjärjestykseen. HELKAssa esimerkiksi Sijainti: Hb Kirjat 631.

Kirjat hankitaan hankintaehdotusten perusteella tai ne saadaan lahjoituksina tai vaihtoina (TSV - Vaihtokeskus).

 

Opinnäytteet

HELKAssa esimerkiksi Sijainti: Hb Opinnäytteet

Kirjaston kokoelmiin otetaan Viikin kampuksen tiedekunnissa hyväksytyt opinnäytteet - pro gradut, lisensiaatintyöt ja syventävien opintojen tutkielmat – mikäli laitos on päättänyt antaa ne. Joistakin opinnäytteistä on saatavilla vain tiivistelmä. Opinnäytteet sijaitsevat 4. kerroksessa.

Kampuksen väitöskirjat ovat kokoelmissa joko itsenäisinä teoksina (monografiat) tai sarjan osina kausijulkaisukokoelmissa. Katso myös E-thesis –palvelusta alla.

 

Ulkomaiset väitöskirjat

HELKAssa esimerkiksi Sijainti: Hb Ulkomaiset väitöskirjat
Viikin kampuksen toimialoihin liittyvät ulkomaiset, lähinnä pohjoismaiset väitöskirjat on sijoitettu 4. kerrokseen. Väitöskirjoja on myös sarjoissa (Hb Sarjat) ja kirjoissa (Hb Kirjat). HELKA-tietokannasta voi tarkistaa, onko julkaisu saatu kirjastoon.

 

Erikoiskokoelmat

HELKAssa esimerkiksi Sijainti: Hb Erikoiskokoelma Farmasia
Kampuskirjaston erikoiskokoelma sisältää koti- ja ulkomaista, pääasiassa yli 100 vuotiasta aineistoa. Kaikkia kirjoja ei ole luetteloitu HELKA-tietokantaan; kirjoja ei saa kotilainaan.
Lisätietoja voi kysyä tieteenalavastuuhenkilöiltä.

 

Digitaalinen kokoelma

HELKAssa Sijainti: Hb EL
HELDA-julkaisuarkistossa on Viikin kampuksella tuotettua tieteellistä kirjallisuutta, artikkeleita, raportteja, kirjojen lukuja ym.

E-thesis –palvelussa on digitaalisessa muodossa Viikin kampuksen väitöskirjoja sekä jonkin verran pro gradu –tutkielmia ja syventävien opintojen tutkielmia.

E-kirjakokoelma sisältää tuhansia kampuskirjaston toimialojen julkaisuja. Voit etsiä painettuja kirjoja ja e-kirjoja kirjaston etusivun aineistohaun kautta. Osa e-kirjoista löytyy myös BookNavigatorista tieteenaloittain ryhmiteltynä.

 

Käsikirjat

a) HELKAssa esimerkiksi Sijainti: Hb Käsikirjat 664
Käsikirjat löytyvät 4. kerroksesta. Käsikirjat on merkitty punaisilla selkämerkeillä. Ne sijaitsevat aiheenmukaisesti luokiteltuna UDK-luokissa.

b) HELKAssa esimerkiksi Sijainti: Hb Tietotori 412
Tietotorin käsikirjat löytyvät 2. kerroksesta kampuskirjaston ja kaupunginkirjaston välistä. Ne sijaitsevat aiheenmukaisesti luokiteltuna Kaupunginkirjaston käyttämän luokituksen mukaisesti.

c) HELKAssa esimerkiksi Sijainti: Hb Käsikirjat 4 krs Farmasia 615
Farmasian käsikirjat löytyvät 4. kerroksen hyllyistä. Ne on merkitty punaisilla selkämerkeillä. Ne sijaitsevat aiheenmukaisesti luokiteltuna UDK-luokissa.

 

Lehdet

HELKAssa Sijainti: Hb Lehdet
Lehdet ovat säännöllisesti ilmestyviä kausijulkaisuja, ns. jatkuvia julkaisuja, jotka sisältävät useita saman aihepiirin artikkeleita. Kampuskirjaston lehtikokoelma on valikoitunut käyttäjien ehdotusten mukaan. Kaikkien tieteenalojen keskeiset kansainväliset kausijulkaisut pyritään hankkimaan.

 

Sarjat

HELKAssa Sijainti: Hb Sarjat
Sarjajulkaisut ovat itsenäisiä sisältönsä puolesta, kuten monografiat ja ilmestyvät epäsäännöllisesti. Kustantaja julkaisee ne yhteisen sarjanimekkeen alla, esimerkiksi Methods in enzymology tai Acta agriculturae Scandinavica.Sect. B,Soil and plant science.

Teokset voivat olla mm. hankkeiden loppuraportteja, laajoja katsausartikkeleita, konferenssikoosteita tai yksittäisiä väitöskirjoja. HELKA-tietokannasta löytyy tiedot sarjan päänimekkeestä ja usein kuvailutiedot yksittäisestä sarjanosasta.

 

Painettujen lehtien ja sarjojen sijainnit kirjastossa
  • ”Uudet lehdet” -alueella 3. krs:ssa on valikoima lehtien uusista numeroista.
  • Vuodesta 1995 alkaen lehtien ja sarjojen numerot ovat kolmannessa kerroksessa aakkosjärjestyksessä lehden nimen ensimmäisen sanan mukaan.
  • Vuoteen 1994 asti lehdet ja sarjat ovat kirjaston 1. krs:ssa eli pohjakerroksessa aakkosjärjestyksessä lehden nimen ensimmäisen sanan mukaan.

HELKA-tietokannasta näkyy, tuleeko lehti tai sarja kirjastoon ja mikä sen sijainti on. Lehtiä ei lainata. Sarjanosien laina-aika on 28 vuorokautta.