/ Avuksi / Tiedonhaku / Painetut kokoelmat /

Meilahden kampuskirjaston kirjat, lehdet ja sarjat

Meilahden kampuskirjaston painetut kokoelmat sisältävät lääke- ja terveystieteellisiä lehtiä, kirjoja, väitöskirjoja ja opinnäytteitä.

Kokoelman järjestys on esitetty kirjaston kokoelmakartassa. Yksittäisten kirjojen ja lehtien tarkat sijaintiedot ja laina-ajat löytyvät etusivun aineistohaun avulla tai Helka-kokoelmatietokannasta.

Lehdet ja sarjat

Meilahden kampuskirjastossa on laaja painettujen lääke- ja terveystieteellisten lehtien ja sarjojen kokoelma. Kokoelma sisältää noin 3600 lehteä. Lehdet on järjestetty lehden nimen mukaan aakkosjärjestykseen.

Kirjat

Meilahden kampuskirjastossa on useita kirjakokoelmia:

 • Kurssikirjakokoelmaan hankitaan lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintovaatimuksissa olevat oppimateriaalit.
 • Lääke-ja terveystieteellisten kirjojen yleiskokoelma ja käsikirjat
  Kirjat on järjestetty USA:n National Library of Medicinen (NLM) lääketieteellisen luokituksen mukaan hyllyluokkiin.

 • Väitöskirja- ja opinnäytekokoelmat
  Suomalaiset lääketieteen väitöskirjat ja hoitotieteen pro gradu -työt hankitaan kirjastoon painettuina.

 • WHO-kokoelma
  Meilahden kampuskirjasto toimii WHO:n Euroopan alueen tietopalvelukeskuksena Suomessa. Kirjastossa on laaja WHO:n aineiston kokoelma.

 • Lux Humana
  Humanistinen erikoiskokoelma lääketieteen opetukseen, tutkimukseen ja kliiniseen työhön.

 • Vanhojen aineistojen erikoiskokoelmia kirjastossa ovat:
  • Duodecimin Fennica –suomalaisia lääketieteellisiä julkaisuja vuosilta 1733-1966
  • Finska Läkaresällskapetin vanhat väitöskirjat – suomalaisia väitöskirjoja 1750-