/ Avuksi /

Opintopiirit

Opintopiiri on ryhmä opiskelijoita, joka kokoontuu säännöllisesti opiskelemaan yhdessä. Tärkein lähtökohta opintopiirin synnyssä on ryhmän jäsenten yhteiset mielenkiinnonkohteet ja toiveet.

Jokainen ryhmän jäsen on sitoutunut ryhmän asettamiin yhteisiin tavoitteisiin.

Ryhmällä voi myös olla aihepiiriä tunteva tuutori, esimerkiksi vanhempi tai jo valmistunut opiskelija tai opettaja, vaikka opintopiiri kokoontuukin itsenäisesti.

Pienessä ryhmässä on turvallista keskustella ja ilmaista mielipiteensä. Asioiden avaaminen keskustellen on olennainen osa oppimisprosessia ja auttaa ymmärtämään uusia ideoita. Ryhmätyönä voi tuottaa myös blogeja, videoita tai julisteita.

Helsingin yliopiston kirjasto on luonut opintopiireille työskentelyalustan wikiin. Wikin vinkit ovat saatavilla kirjautumatta. Ryhmä voi myös tilata oman työskentelyalueen.