/ Avuksi / Avoin tiede /

Tutkimusdatan avoimuus

Tutkimusdata saataville

Tutkimusdatan jakaminen tukee tutkimusryhmien yhteistyötä, edesauttaa tutkimuksen tieteellisen luotettavuuden arviointia ja säästää resursseja. Myös useat tutkimusrahoittajat edellyttävät, että tutkimusdata tuodaan mahdollisimman avoimesti
saataville tutkimuksen päätyttyä. Datan avointa saatavuutta edellyttävät tutkimusrahoittajat
löytyvät Sherpa/Juliet -palvelusta.

Tutkimusaineistoilla voi olla useita julkisuusasteita täysin avoimesta julkisuudesta
lisensseillä tai kertaluontoisilla sopimuksilla rajattuihin käyttöoikeuksiin. Tutkija voi itse määritellä datansa julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia esimerkiksi lisenssien avulla (Creative Commons tai Open Data Commons.)

Data-arkistoja ja palveluja

Zenodo -palvelussa voi etsiä, jakaa ja tallentaa tutkimusdataa ja ohjelmistoja.
Eurooppalaisessa EUDAT – avoimen julkaisemisen infrastruktuurissa voi etsiä, jakaa ja tallentaa
tutkimusdataa.
OpenDOAR -hakemistoon on listattu avoimia data-arkistoja organisaatioittain ja tieteenaloittain.
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto säilyttää ja välittää koti- ja ulkomaisia tutkimusaineistoja.
Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa on myös Helsingin yliopiston tutkijoiden
tutkimusdataa.
FIN-CLARINin Kielipankki -palvelussa voi hakea ja jakaa kieliaineistoja.

Lue lisää: