/ Avuksi / Avoin tiede / Open Access /

Miksi Open Access?

Avoin saatavuus tuo tulokset näkyväksi

Avoimesti saatavilla olevat artikkelit ovat laajemmin löydettävissä kuin artikkelit, jotka on
julkaistu vain tilausmaksullisissa lehdissä, ja joiden viitetiedot ovat suljetuissa maksullisissa
viitetietokannoissa. Avoimesti saatavilla olevia artikkeleja luetaan enemmän ja niihin
viitataan todennäköisemmin.

Artikkelien verkko-osoite pysyy samana ja niiden pitkäaikaissäilytyksestä ja -
käytettävyydestä huolehditaan, jolloin ne löytyvät helpommin myös tutkijan omaan
käyttöön.

Jaettavissa olevat datakokoelmat ja avoimet tutkimusinfrastruktuurit edesauttavat
tieteellistä yhteistyötä ja uusien löydösten syntymistä.


Avoin saatavuus demokratisoi tietoa

Yliopistoissa tehtävä tutkimus on suurelta osin julkisesti rahoitettua, joten on perusteltua,
että tutkimuksen tulokset ovat julkisesti ja avoimesti saatavilla.

Avoin saatavuus lisää tutkimustulosten hyödyntämisen mahdollisuuksia tuodessaan ne
tiedotusvälineiden, kolmannen sektorin ja suuren yleisön ulottuville.

Tutkimusartikkelien avoin saatavuus tuo julkaisut myös sellaisten yliopistojen ja
tutkimuslaitosten tutkijoiden ulottuville, joilla ei ole varaa korkeisiin lehtitilausmaksuihin.
Avoin julkaiseminen edistää tieteellisen tutkimuksen leviämistä esimerkiksi kehitysmaissa.


Avoin saatavuus helpottaa tutkimuksen laadun arviointia

Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden myötä tutkimuksen tieteellisen luotettavuuden
arvioiminen helpottuu.

Aiemmin kerättyjä tutkimusaineistoja voi käyttää uusia tutkimusongelmia tarkasteltaessa
ja uusilla tieteenaloilla, jolloin voidaan välttää päällekkäisiä tiedonkeruita.

Myös useat tutkimusrahoittajat suosittavat tai edellyttävät tutkimusartikkeleiden ja/tai
tutkimusaineistojen avointa saatavuutta.