/ Asioi / Työskentele kirjastossa / Hyllyluokitukset / Hyllyluokitus - Viikki /

Hyllyluokitus - Viikki - käsikirjat

Käsikirjat sijaitsevat 4. kerroksessa

0 Yleistä
001 Tiede
003 Kirjoitusmerkit. Symbolit. Lyhenteet
006 Standardit
02 Kirjastotoimi
025.4 Luokitus. Indeksointi. Asiasanastot
03 Tietosanakirjat
05 Kausijulkaisuhakemistot. Yhteisluettelot
06 Yhteisöhakemistot
08/09 Virallisjulkaisut
3 Yhteiskuntatieteet
31 Tilastot. Tilastotiede
34 Oikeus. Lainsäädäntö
378 Yliopistot. Korkeakoulut
5 Luonnontieteet
502 Luonnonsuojelu. Kansallispuistot. Uhanalaiset lajit
504 Ympäristö. Ympäristönsuojelu
51 Matematiikka
53 Fysiikka
54 Kemia
55 Geologia. Mineralogia. Maaperä
551.46 Merentutkimus
551.5 Meteorologia. Klimatologia
57 Biologia
574 Ekologia. Hydrobiologia. Biogeografia
575 Perinnöllisyystiede. Evoluutio
577 Biokemia. Molekyylibiologia. Biotekniikka
579 Mikrobiologia
58 Kasvitiede
581.9 Kasvimaantiede. Kasvistot
582 Kasvisystematiikka. Kasviryhmät
59 Eläintiede
592/599 Eläinsystematiikka. Eläinryhmät
595.7 Entomologia
598.2 Ornitologia
6 Sovelletut tieteet
61 Lääketiede
613.2 Ravitsemus
619 Eläinlääketiede
62 Tekniikka
630 Metsätalous
630.17 Puulajit
631 Maatalous
632 Kasvinsuojelu
633 Kasvinviljely. Kasvinjalostus
634/635 Puutarhatalous
636 Kotieläintalous
639 Metsästys. Kalastus. Kalanviljely
64 Kotitalous
65 Liiketalous. Hallinto. Organisaatio
66 Kemianteknologia. Kemianteollisuus
664 Elintarvikeala
681.3 Tietojenkäsittely
71 Alue- ja seutusuunnittelu
8 Kielitiede. Kirjallisuus
91 Maantiede
912 Kartat (pienet); (isot ja lainattavat 3. krs pohjoinen seinusta)
914.80 Maantiede. Suomi
929 Henkilöhakemistot (yleiset). Biografiat
(801) Sanakirjat

 

Farmasian käsikirjat sijaitsevat erikseen 4. kerroksessa

611/612 Anatomia. Fysiologia
615 Farmasia. Lääkeaineoppi
615.1 Yleinen lääkeaineoppi
615.11 Farmakopeat, standardit
615.014 Farmasian teknologia
615.015 Farmakodynamiikka. Biofarmasia
615.03/.06 Kliininen farmakologia. Sivuvaikutukset
615.07 Lääkeanalyysit
615.2 Lääkeaineet: päävaikutus
615.3 Lääkeaineet: alkuperä
615.4 Lääkevalmisteet
615.9 Toksikologia. Myrkytykset