/ Asioi /

Etäyhteydet

Etäkäyttöoikeus yliopistolaisilla

HY:n kirjastojen hankkimien verkkoaineistojen etäkäyttö yliopiston verkon ulkopuolelta on mahdollista yliopiston tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle sekä opiskelijoille. Voimassa oleva käyttölupa johonkin yliopiston keskitettyä käyttäjätunnistusta tukevaan tietokonejärjestelmään mahdollistaa verkkoaineistojen etäkäytön mistä tahansa verkossa olevalta koneelta, kuten kotikoneelta tai vaikkapa virkamatkalla ollessa ulkomailta.

E-aineistojen käyttöön liittyy tiettyjä ehtoja, joissa on määritelty, miten aineistoja saa käyttää, mitä saa ja ei saa tehdä.

Etäkäyttö kirjaston hakupalveluissa tarjottujen linkkien kautta

Kirjaston hankkimien verkkoaineistojen linkit kirjaston hakupalveluissa (HELKA, Aineistohaku, jne.) ovat etäkäyttöä tukevia.  Etäkäyttöä tukevien linkkien kautta pääset ensin kirjautumissivulle ja sitten etäyhteydellä aineistoon.

Kirjautuminen tarvitsee tehdä vain kerran istunnon aikana. Etäkäytettäessä palvelun osoitteessa näkyy aina mukana libproxy.helsinki.fi -teksti. Siirtyminen palveluun, jota ei ole tuettu,  voi katkaista etäkäytön, jolloin kyseistä tekstä ei näy.

Jos joku verkkoaineistoista ei toimi tai toimii eri tavalla kuin yliopiston koneilta, voit kokeilla muiden etäyhteysmahdollisuuksien käyttämistä (ks. alla) ja/tai lähettää palautetta ongelmasta sähköpostilla: e-library [at] helsinki.fi tai ottaa yhteyttä verkkosivujen chat-palvelussa.

Etäkäyttö VPN-yhteydellä Pulse Secure -ohjelmalla

Voit käyttää myös VPN-yhteyttä, joka kierrättää käyttäjän koneelta lähtevän liikenteen yliopiston verkon kautta. VPN-yhteyttä on syytä kokeilla erityisesti silloin, jos aineistolla on oma asiakasohjelma tai jos aineisto ei toimi kirjaston hakupalveluissa tarjottujen linkkien linkkien kautta niinkuin yliopiston verkossa.

Viimeksi mainitusta etäyhteyspalvelusta vastaa Helsingin yliopiston tietotekniikkapalvelut. Tarkemmat ohjeet yksikön tarjoamista etäyhteyspalveluista löytyvät Tietotekniikkapalveluiden koti- ja etäyhteyksiä koskevilta sivuilta.