Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Kilpisjärven biologinen asema

Tietoa biologisesta asemasta:

Yhteystiedot:

Kilpisjärvi:
Kilpisjärven biologinen asema
Käsivarrentie 14622
99490 Kilpisjärvi
puh. +358-294140341
bio-kilpis (at) helsinki.fi

Helsingin toimisto:
Kilpisjärven biologinen asema/
Antero Järvinen
PL 17 ( Arkadiankatu 7 )
00014 Helsingin yliopisto
puh. 040-5034473
antero.jarvinen (at) helsinki.fiLocations of visitors to this page

Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Kilpisjärven biologinen asema on osallisena useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa.


Interact

Hanke tähtää Arktisten alueiden monenlaisten ympäristönmuutosten havaitsemiseen, ymmärtämiseen, ennustamiseen ja niihin puuttumiseen.

http://www.eu-interact.org/

 

ITEX


Itex (International Tundra Experiment) on sirkumpolaarinen ilmaston lämpenemistä tutkiva hanke, johon osallistuvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska (Grönlanti), Islanti, Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada. Hankkeen tarkoituksena on tutkia pohjoisia kasvilajeja ja -yhteisöjä luonnontilaisissa ja häirityissä ympäristöissä. Tutkimuksen perusajatuksena on manipuloida lämpötilaa, jotta voitaisiin tutkia kohonneen lämpötilan vaikutusta lajeihin ja yhteisöihin. Lisäksi saadaan tietoa kohonneen lämpötilan vaikutuksesta ikiroutaan ja lumen paksuuteen.
 Lämpötilaa nostetaan keinotekoisesti ITEX-koealoilla (ks. kuva) lämpöäpidättävillä muovirakennelmalla. Lämpötila koealoilla nousee n. 2-3 astetta, joka vastaa ennustetta kuluvan vuosisadan keskilämpötilan kohoamisesta.


Itex-koeala Saanan ja Jehktasin välisessä laaksossa, syyskuu 2011. Kuva: Tuomas Heikkilä.


Itex-koeala Mallan luonnonpuistossa.

http://www.geog.ubc.ca/itex/


Lapbiat 2


Lapbiat (Lapland Atmosphere-Biosphere Facility) on Suomessa sijaitsevien seitsemän pohjoisen kenttäaseman vuonna 1999 alkanut yhteistyöhanke. Hankkeen tarkoituksena on lisätä asemien välistä yhteistyötä ja siten tarjota asemia kansainväliseen tutkimuskäyttöön. Kukin asemista on erikoistunut tiettyjen ilmiöiden tutkimiseen ja monitieteellisen tutkimusasemaverkon sijaitseminen hyvin pohjoisessa on houkutteleva vaihtoehto tulla Suomeen niin luonnontieteellisen kuin fysikaalisen tutkimuksen takia.

http://www.sgo.fi/lapbiat


Scannet


Scannet (Scandinavian / North European Network of Terrestrial Field Bases) toimii samalla periaatteella kuin Lapbiat, mutta yhteispohjoismaisesti (mukana myös Skotlanti, Grönlanti ja Färsaaret). Yhteistyön yli rajojen toivotaan parantavan ilmastonmuutoksen tutkimista ja etenkin sen vaikutuksien tutkimista pohjoisessa luonnossa. Hankkeen toivotaan johtavan koko pohjoista Eurooppaa koskevan tutkimusaineiston vaihtamiseen ja omaan tietokantaan.

http://www.scannet.nu


Hibeco


Hibeco (Human Interactions with Mountain Birch Forest Ecosystems) on kansainvälinen tutkimushanke, jossa tutkitaan ihmisen vaikutusta pohjoisessa tunturikoivuvyöhykkeessä. Hanke liittyy kestävän ympäristönkäytön ohjelmaan.

http://ec.europa.eu/research/agriculture/projects/qlrt_1999_01515_en.htm