Yliopiston etusivulle Suomeksi In English
Helsingin yliopisto XXX tiedekunta
 

Kilpisjärven biologinen asema

Tietoa biologisesta asemasta:

Yhteystiedot:

Kilpisjärvi:
Kilpisjärven biologinen asema
Käsivarrentie 14622
99490 Kilpisjärvi
puh. +358-294140341
bio-kilpis (at) helsinki.fi

Helsingin toimisto:
Kilpisjärven biologinen asema/
Antero Järvinen
PL 17 ( Arkadiankatu 7 )
00014 Helsingin yliopisto
puh. 040-5034473
antero.jarvinen (at) helsinki.fiLocations of visitors to this page

Kilpisjärvi Notes

Kilpisjärvi Notes on Kilpisjärven biologisen aseman julkaisu, jossa esitellään yleistajuisia ja tieteellisiä tiedonantoja, raportteja ym. Luoteis-Lapin alueelta. Kilpisjärvi Notes ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1976.

Noteseja voi pyytää toimittajalta [antero.jarvinen (at) helsinki.fi] tai asemalta.

Vol 26(2017):
-Antero Järvinen: Havaintoja pohjoisen luonnon luonnollisesta vaihtelusta - Observations of natural variation in northern nature.

UUSIN! Pdf 5476 Kt

 

Vol 25 (2015):
-Bertalan Galambosi* & Zsuzsanna Galambosi.Biomass and quality of natural
and cultivated roseroot Rhodiola rosea L. originated from
North Lapland .

Pdf 2160 Kt

Vol 24 (2013):
-Pihlajaniemi, H., Uusitalo, M. & Partanen, R. Kilpisjärven kyläympäristön kestävät kasvit.

Pdf 632 Kt

Vol 23 (2010):
-Häkkilä, H. & Kauppila, P. Kilpisjärven matkailukeskuksen sosio-ekonominen rakenne ja kehityksen seuranta: paikkatietonäkökulma.
Pdf 2615 Kt

Vol 22 (2010):
-Tast, J., Kaikusalo, A. & Lagerström, M. Diet and breeding biology of the Rough-legged
Buzzard Buteo lagopus in Northern Finnish Lapland.
Pdf 2471 Kt

Vol 21 (2008):
- Järvinen, A. & Partanen, R. Stand dynamics of mountain birch, Betula pubescens ssp. czerepanovii (Orlova) Hämet-Ahti, in NW Finnish Lapland.
Pdf 2471 Kt

Vol 20 (2007):
-Nyman, Marjut. Distribution of non-biting midges (Diptera, Chironomidae) in subarctic lakes of Finnish Lapland - applications in lake classification and paleolimnology. PhD Thesis.
Pdf 2168 Kt

Vol 19 (2006):
- Forström, L. Phytoplankton ecology of subarctic lakes in Finnish Lapland. PhD Thesis.
Pdf 1368 Kt

Vol 18 (2004):
-Eurola, S., Huttunen, S. & Welling, P. Enontekiön suurtuntureiden (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E) paljakan kasvilajistosta (Floristic statistics of the fjelds of NW Enontekiö, Finnish Lapland (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E).
Pdf 709 Kt

Vol 17 (2003):
-Eurola, S., Huttunen, S. & Welling, P. Enontekiön suurtuntureiden (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E) paljakkakasvillisuus (Vegetation of the fjelds of NW Enontekiö, Finnish Lapland (68°45’-69°17’N; 20°45’-22°E).
Pdf 384 Kt

Vol 16 (2001):
-Sorvari, S. Climate impacts on remote subarctic lakes in Finnish Lapland: limnological and paleolimnological assessment with a particular focus on diatoms and lake Saanajärvi. PhD Thesis.
Pdf 493 Kt

Vol 15 (2001):
-Rautio, M. Ecology of zooplankton in subarctic ponds, with a focus on responses to ultraviolet radiation. PhD Thesis.
Pdf 2491 Kt

Vol 14 (1994):
-Järvinen, A. & Muinonen, A. Luoteis-Lapin selkärankaiset (Vertebrates of Northwestern Finnish Lapland).
Ks. lajilista
Pdf 0,8 Mt

Vol 13 (1994):
-Järvinen, A. Sinirinta - Kilpisjärven lintu (The bluethroat Luscinia svecica, a charasteristic bird of NW Finnish Lapland).
Pdf 2,6Mt

Vol 12 (1991):
-Eurola, S. & Virtanen, R. Key to the vegetation of the northern Fennoscandian fjelds.
Pdf 10,3Mt

Vol 11 (1989):
Partanen, R. & Tervonen, A. Torografiakartan 1:50000 nimistö Enontekiön Käsivarressa Lätäsenosta pohjoiseen yhtenäiskoordinaatiston mukaan (The nomenclature of the topography maps 1:50000 in Northwestern Finnish Lapland north of the river Lätäseno according to the uniform grid system).
Pdf 8,8Mt

Vol 10 (1987):
-Järvinen, A. Basic climatological data on the Kilpisjärvi area, NW Finnish Lapland.
Pdf 8,1Mt

Vol 9 (1986):
-Kalela, O. Origin of mammal colonies and herds (Nisäkkäiden yhteiskunta- ja laumaelämän kehityksestä).

-Eurola, S., Kyllönen, H. & Laine, K. Kilpisjärven Jehkatstunturin luonnosta. II. Lämpö-, lumi- ja maaperäekologiaa (The nature of the fjeld Jehkats (Kilpisjärvi, NW Lapland, 69°01’N, 20°50’E). II. The temperature, snow and soil conditions.

-Tast, J. Occurence of the water vole Arvicola terrestris at Kilpisjärvi, NW Finnish Lapland (Vesimyyrän esiintymisestä Kilpijärvellä).
Pdf 11,4Mt

Vol 8 (1984):
-Järvinen, A. The breeding ecology of hole-nesting passerines in extreme northern conditions.
Pdf 9,9Mt

Vol 7 (1982):
-Järvinen, A. & Pietiäinen, H. (eds.) Research activities at Kilpisjärvi Biological Station.
Pdf 5,6Mt

Vol 6 (1982):
-Kalela, O. Movements of the Norwegian lemming Lemmus lemmus in 1970, a year with extremely large populations (Tunturisopulin vaelluksista poikkeuksellisen runsaan kannan vuotena 1970).

-Eurola, S; Kyllönen, H. & Laine, K. Kilpisjärven Jehkatstunturin luonnosta. I. Kasvipeite, korkeusvyöhykkeet ja maanpäällinen biomassa (The nature of the fjeld Jehkats (Kilpisjärvi, NW Lapland, 69°01’N, 20°50’E). I. The belts, vegetation types and above-ground biomass).

-Tast, J. Ornithological reports (Lintutiedonantoja).
Pdf 5,6Mt

Vol 5 (1981):
 -Metsänheimo, K. Kilpisjärven suursienistä ja syyssienisadosta (Larger fungi and their autumn yields at Kilpisjärvi, Finnish Lapland)

-Väre, S. Matkailun aiheuttamat häiriötekijät Kilpisjärven seudulla (Environmental effects of tourist traffic in NW Finnish Lapland).
Pdf 4,9Mt

Vol 4 (1980):
-Järvinen, A. & Pryl, M. Nesting habits of the bluethroat Luscinia svecica at Kilpisjärvi, Finnish Lapland (Sinirinnan pesinnästä Kilpisjärvellä).

-Tast, J. Breeding season and litter size of the field vole Microtus agrestis at Kilpisjärvi, Finnish Lapland (Peltomyyrän Microtus agrestis lisääntymiskausi ja poikuekoko Kilpisjärvellä).

-Kaikusalo, A. Kilpisjärven seudun päästäiset (The shrews of the Kilpisjärvi area, Finnish Lapland).
Pdf 6,1Mt

Vol 3 (1980):
-Henttonen, H., Järvinen, A. & Laine, K. Mallan luonnonpuiston kasveista, linnuista ja nisäkkäistä (Plants, birds and mammals in the Malla nature reserve).
Pdf 1,6Mt

Vol 2 (1978):
-Henttonen, H. Pohjois-Suomen pikkujyrsijöiden lajien välisistä suhteista (Interspecific relations among small rodents in northern Finland).

-Järvinen, A. Kololinnut subarktisessa kesässä (Hole-nesting passerines under subarctic summer conditions at Kilpisjärvi, Finnish Lapland).

-Laine, K. Piirteitä kukinnan sekä marja- ja siemensatojen vuotuisista vaihteluista Kilpisjärvellä (Aspects of annual variations in the number of flowers, berries and seeds in the Kilpisjärvi area).
Pdf 2,9Mt

Vol 1 (1976):
-Lahti, S. Vertebrates of Northwestern Lapland (Luoteis-Lapin selkärankaiset).
Pdf 6Mt